Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky z pojišťovnictví

Přednášky z pojišťovnictví

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vypracovává přehlednou formou výpisky z přednášek k předmětu Pojišťovnictví. Je dále doplněna o požadavky ke zkoušce, doporučenou literaturu a písemnou část zkoušky s odpověďmi.

Obsah

1.
Požadavky ke zkoušce
2.
Literatura
3.
Pojištění
3.1
Předmět pojišťovnictví
3.2
Definice pojištění
3.3
Klasifikace pojištění
3.4
Pojistník a pojistné riziko
3.5
Pojišťovací činnosti
3.6
Pojišťovna
3.7
Pojistná smlouva
3.8
Pojistný kmen
4.
Pojistné podmínky
4.1
Všeobecné pojistné podmínky
4.2
Zvláštní pojistné podmínky
5.
Pojistné
5.1
Pojistně technické rezervy
5.2
Likvidace
5.3
Pojistné plnění
6.
Zajišťovací a pojišťovací činnosti
7.
Historie pojišťovnictví
7.1
Základní etapy vývoje pojišťovnictví
7.2
Historie pojišťovnictví na území ČR
7.2.1
Důležité časové mezníky
7.2.2
Konec monopolu české pojišťovny
8.
Klasifikace pojištění
8.1
Z hlediska způsobu financování
8.2
Klasifikace komerčních pojištění
9.
Vznik pojištění
9.1
Pojistná smlouva
9.1.1
Obsah pojistné smlouvy
9.2
Práva a povinnosti pojistitele, pojištěného a pojistníka
10.
Zánik pojištění
11.
Životní pojištění
11.1
Pojistné v životním pojištění
11.2
Rizikové pojistné
11.3
Rezervotvorné pojistné
11.4
Role ŽP v ekonomice
11.5
Druhy pojištění a jeho modifikace
11.6
Daňové výhody ŽP
11.7
Kritéria produktů ŽP
12.
Penzijní připojištění
12.1
Základní typy systému penzijního připojištění
12.2
Systém s definovaným příspěvkem
12.3
Způsoby financování penzijního připojištění
12.4
Penzijní fond (PF)
12.4.1
Penzijní fondy dle principu založení
12.4.2
Statut penzijního fondu
12.5
Penzijní plán
12.6
Účastník penzijního připojištění
12.7
Prostředky na výplatu dávek a výplaty dávek
12.8
Možnosti investování prostředků PF
13.
Neživotní pojištění
13.1
Definice pojištění majetku
13.1.1
Charakteristika majetkových pojištění a jeho typy
14.
Neživotní pojištění osob
14.1
Úrazové pojištění
14.2
Soukromé zdravotní pojištění
14.3
Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel zpravidla
15.
Písemná část zkoušky jak ji vyplnil autorka

Úryvek

“Klasifikace pojištění

Z hlediska způsobu financování existují dva systémy pojištění:

1. Pojištění sociální – zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném rozhodnutím státu (povinné)
2. Pojištění komerční (soukromé) – zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby (dobrovolné)
Klasifikace komerčních pojištění

- životní pojištění – týká se rizik dožití a smrti
- neživotní p. – živelná pohroma (povodně, záplavy, krupobití, požáry)
- pojištění rezervotvorná – z pojistného vzniká rezerva, rezerva je postupně navyšována a horní hranicí bývá zpravidla pojistná částka; neví se kdy k situaci dojde
- pojištění riziková – pojistné je plně spotřebováno a rezervy tvořeny nejsou, jedná se o taková pojištění ke kterým může dojít opakovaně nebo takové pojištění kdy k realizaci rizika nedojde vůbec; pokud opakovaně bude pojistná pohroma -> nemůže to být zánikem pojištění…
- pojištění zákonné – vznikají bez možnosti projevu vůle (nemůžu si vybrat u koho se chci pojistit, rozhodování jestli se pojistím nebo ne) a vznikají tak, že k určitému datu je splněna skutečnost stanovena určitým právním předpisem; vznik nesouvisí s uzavřením pojistné smlouvy;
např.: pojištění odpovědnosti ZL za pracovní úrazy a nemoci z povolání (jediné v ČR);
Kooperativa v ČR
- pojištění smluvní – uzavíráno na základě pojistné smlouvy
- povinné smluvní pojištění – např. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel; máme možnost si vybrat subjekt u koho se pojistíme (pojistitele); zpravidla odpovědnostní pojištění
- dobrovolné smluvní pojištění – svobodný projev vůle v obou možností; např.: pojištění majetku proti krádežím, požáru,…; profesní odpovědnosti;..; klasická pojištění (majetku, úrazu, nemoci)

Podle krytí potřeb
- pojištění obnosová (sumová) – pojistná smlouva obsahuje pojistnou částku, která je základem pro vyčíslení konkrétního pojistného plnění; možnost uzavřít více smluv na jedno konkrétní riziko a pokud dojde k realizaci rizika, tak z každé smlouvy bude vyplacena celá pojistná částka
- pojištění škodová – pojistné plnění je uhrazeno ve výši reálné škody; pojistná smlouva konkrétní částku neobsahuje, je stanovena až v rámci procesu likvidace; neměla by vést k obohacení

Podle délky trvání pojištění
- krátkodobá p. (področní) – do 1 roku; např.: cestovní, léčebné výlohy
- dlouhodobá p. – nad 1 rok nebo na dobu neurčitou; patří sem i roční pojištění; např.: životní p.

Podle způsobu placení pojistného
- pojištění za jednorázové pojistné – v okamžiku uzavření smlouvy nebo v nejbližší době vymezené v pojistné smlouvě složíme celou částku pojistného
- pojištění za běžné pojistné – dochází k opakujícím se platbám (anuita) – pravidelné období v pravid. výši; měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok..."

Poznámka

Práce se hodí k přípravě na zkoušku. Vzhledem k hojnosti překlepů vyžaduje revizi.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8165
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse