Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Předpjatý beton-maturitní otázka

Předpjatý beton-maturitní otázka


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Průmyslová střední škola Letohrad, Letohrad

Charakteristika: Práce obsahuje zpracovanou maturitní otázku na předpjatý beton. Práce je zaměřena na princip, průběh napětí v průřezu, druhy předpjatého betonu, umístění předpínací výztuže v podélném řezu, ztráty předpínací síly, postup provádění předpjatého betonu a jeho výhody.

Obsah

1.
Princip
2.
Průběh napětí v průřezu
3.
Druhy předpjatého betonu
4.
Umístění předpínací výztuže v podélném řezu
5.
Ztráty předpínací síly
6.
Postup provádění předpjatého betonu a jeho výhody

Úryvek

"Zadání: Předpjatý beton – princip, průběh napětí v průřezu, druhy předpjatého betonu, umístění předpínací výztuže v podélném řezu, ztráty předpínací síly, postup provádění předpjatého betonu a jeho výhody.
 Principem této konstrukce je, jako u železobetonových konstrukcí, tah je přenášen přes ocel a tlak přes beton.
 konstrukce, do které se záměrně vnese trvalé napětí v tlaku, nezávislé na vnějším zatížení, které buď úplně vyloučí, nebo podstatně sníží tahová napětí od vnějších zatížení
 U předpjatého betonu vzdoruje celý průřez vnějšímu zatížení => vyšší tuhost, menší průhyb, menší rozměry oproti průřezu ŽB.
 Předpínací síla vnesena do betonu časem klesá. Pokles způsobují tzv. ztráty předpětí
 Prvky z předpjatého betonu jsou tužší než prvky železobetonové, mohou být tedy
navrhovány štíhlejší a tím snižovat spotřebu betonu a tím i zatížení vlastní tíhou.
Dělení předpínací výztuže podle soudržnosti s betonem:
Se soudržností – přenos předpínací síly z výztuže do betonu zajištěn po celé délce
Bez zajištěné soudržnosti - kotví se prostřednictvím kotevního zařízení – volná předpínací výztuž."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57ef8025b0ae0.zip (962 kB)
Nezabalený formát:
predpjaty_beton.pdf (987 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse