Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu

Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autory těchto skript jsou: Doc. Dr. Ing. Jan Frait a Ing. Matouš Červenka (oba působící na
Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava). Pro názornost přikládáme obsah:
1 Úvod
2 Teorie ekonomického růstu
2.1 Úvod
2.2 Keynesiánská teorie růstu
2.3 Neoklasická teorie růstu
2.4 Nová teorie růstu
2.4.1 Kapitál a jeho měření
2.4.2 Externality spojené s akumulací kapitálu
2.4.3 Lidský kapitál
2.4.4 Úroveň technologie v jednotlivých zemích
2.4.5 Endogenní technický pokrok
2.4.5.1 AK modely
2.4.5.2 Romerův „learning-by-doing“ model
2.4.5.3 Dvousektorový Lucasův model
2.4.6 Modely výzkumu a vývoje
2.4.6.1 Romerův R&D model
2.4.7 Růst a politika
2.4.8 Instituce, transakční náklady, korupce a růst
2.4.9 „Technologie“ a růst
2.4.9.1 Populační růst
2.4.9.2 Ceny investičních statků
2.4.9.3 Úspory, investice a růst
3 Nová empirie růstu
3.1 Dílčí otázky v empirických analýzách
3.1.1 Konvergence
3.1.2 Institucionální rámec a růst
3.1.2.1 Občanské svobody a růst
3.1.2.2 Politický režim a růst
3.1.2.3 Politiky, instituce a růst
3.1.2.4 Sklon k podnikání a růst
3.1.3 Otevřenost ekonomiky a růst
3.1.3.1 Otevřenost a růst v rozvojových zemích
3.1.3.2 Otevřenost a růst ve vyspělých ekonomikách
3.1.3.3 Liberalismus vs. protekcionismus a růst produktivity
3.1.4 Exogenní šoky a tempa růstu
3.2 Empirická analýza
3.2.1 Komparativní analýza
3.2.1.1 Počáteční úroveň důchodu
3.2.1.2 Investice
3.2.1.3 Korupce
3.2.1.4 „Velikost“ vlády
3.2.1.5 Otevřenost ekonomiky
3.2.1.6 Úloha vzdělání
3.2.1.7 Inflace a ekonomický růst
3.2.2 Ekonometrická analýza
3.2.2.1 Parciální analýza
3.2.2.2 Komplexní analýza
3.2.3 Shrnutí
4 Nová empirie růstu a její implikace pro makroekonomickou politiku
4.1 Inflace a reálná ekonomická aktivita
4.1.1 Inflace, desinflace, deflace a monetární politika
4.1.1.1 Náklady inflace
4.1.1.2 Náklady desinflace
4.1.1.3 Kredibilita centrální banky a náklady desinflace
4.1.1.4 Desinflace a hystereze
4.1.1.5 Náklady nulové inflace
4.1.2 Aktivní monetární politika, hospodářský cyklus a dlouhodobý růst
4.1.3 Recese, past likvidity a role monetární politiky
4.2 Inflace a růst v empirických studiích
4.2.1 Makroekonomický management a růst
4.2.2 Existuje korelace mezi růstem a inflací?
4.2.3 Inflační krize a růst
4.2.4 Je vztah inflace a růstu lineární?
4.2.5 Inflace a růst v modelu typu Mankiw, Romer a Weil
4.2.6 Endogenní růstové modely a vztah mezi inflací a růstem
4.3 Peníze a jejich dlouhodobá neutralita
4.3.1 Neutralita a superneutralita peněz
4.3.2 Neutralita a superneutralita v empirických studiích
4.3.3 Zdroje dlouhodobých efektů monetární politiky
4.3.3.2 Dva přístupy k obhajobě aktivní monetární politiky
4.3.3.2 Rozpočtové omezení státu a ne-neutralita peněz
4.3.3.3 Neoklasický model s keynesiánskými výsledky
4.4 Makroekonomická politika, investice a dlouhodobý růst
4.5 Kursová politika a hospodářský růst
4.5.1 Kursová volatilita a růst
4.5.1.1 Vliv kursové volatility na mezinárodní obchod
4.5.1.2 Komparace růstových charakteristik jednotlivých kursových režimů
4.5.2 Kursová nesladěnost a růst
4.6 Finanční krize a růst
4.7 Veřejné finance, investice a dlouhodobý růst
4.7.1 Veřejné finance a růst
4.7.1.1 Vládní výdaje a růst
4.7.1.2 Struktura výdajů, daní a růst
4.7.1.3 Korupce, veřejné investice a růst
4.7.1.4 Válečné finance, zdanění a růst
4.7.1.5 Odlišné efekty veřejných a soukromých investic
4.7.1.6 Růstové efekty fiskální konsolidace
4.7.2 Veřejné finance a endogenní růst
4.8 Shrnutí
5 Závěr
6 Literatura
Úryvky:
..."Je tak trochu paradoxní, že v poválečném období, které lze z hlediska hospodářského růstu přinejmenším v evropských tržně orientovaných ekonomikách považovat za bezprecedentně úspěšné, zájem o teorii růstu postupně klesal. Od 60. až do 90. let tohoto století byla pozornost makroekonomů zaměřena především na problematiku makroekonomické politiky, na spory keynesiánců a monetaristů a na studium hospodářského
cyklu. Diskutovány byly zejména otázky boje proti nezaměstnanosti a inflaci makroekonomickými nástroji a jemného dolaďování ekonomiky v průběhu cyklu. I v makroekonomii otevřené ekonomiky se diskutovaly v prvé řadě problémy hospodářské politiky, a to především zda jsou lepší fixní či plovoucí kursy. Souhrnně řečeno, ekonomové se zajímali především o determinaci nominálních veličin v krátkém a středním období. Nástup nové klasické makro-ekonomie a školy reálného hospodářského cyklu sice významně rozšířil množství témat a názorů, ale základní pohled se nezměnil."...
..."Celkově přináší nová teorie a empirie růstu zprávu, že nastartování dynamického hospodářského růstu nemusí být i v relativně chudých zemích fikcí a že i tyto země mají velké šance odrazit se ode dna. Problémem přitom není obvykle ani tak nedostatek zdrojů, ale neschopnost využívat existující zdroje. Klíč k úspěchu spočívá v zajištění podmínek, které garantují investorovi, ať firmě kupující nové stroje nebo rodičům posílající děti na školy, adekvátní výnos, a výrobcům a spotřebitelům ekonomickou svobodu reagovat na ekonomické
podněty. Pomalý růst je naopak výsledkem nejednoznačných vlastnických práv odrazujících od investování a nedostatku respektu k zákonům, které zabraňují vzájemnému obchodu lidí, kteří se navzájem dobře neznají. Makroekonomická politika je pro růst rovněž důležitá, institucionální a mikroekonomické faktory jsou ovšem primární. Nová teorie a empirie růstu zatím ovšem nepodala dostatečně přesvědčivé důkazy o tom, jaká politika je skutečně správná a už vůbec ne o tom, jak takovou politiku prosazovat. Ve svých detailech však poskytuje mnoho hodnotných a přesvědčivých doporučení."...

Obsah

.

Úryvek

.

Poznámka

Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky.
Materiál je ve formátu .pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3748
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse