Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přehled hospodářské politky

Přehled hospodářské politky

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s hospodářskou politikou. Definuje ji, představuje její typy a cíle. Vysvětluje princip magického čtyřúhelníku, stručně popisuje druhy nezaměstnanosti a zabývá se inflací, jejími typy, příčinami a důsledky. Krátce charakterizuje orgány ČR ovlivňující podnikání a také orgány EU. Dále uvádí předpisy EU, ukazatele vývoje ekonomiky, nástroje hospodářské politiky, metody zjišťování HDP a úlohy státu v tržní ekonomice. Poté se věnuje daňovému systému a jednotlivým daním – dani z přidané hodnoty, spotřební dani, dani z příjmu, silniční dani a dani z nemovitostí. V závěru se text zaobírá sociálním a zdravotním pojištěním, státní sociální podporou a celnictvím.

Obsah

1.
Typy
1.1
Fiskální
1.2
Monetární
2.
Provádění měnové politiky
3.
Rozdělení cílů politiky státu
4.
Magický čtyřúhelník
5.
Inflace
5.1
Druhy inflace
5.2
Příčiny inflace
5.3
Důsledky inflace
5.4
Pozitivní efekty nízké inflace
6.
Orgány ovlivňující podnikání
7.
Orgány EU
8.
Předpisy EU
9.
Úloha státu v tržní ekonomice
10.
Ukazatele vývoje ekonomiky
11.
Nástroje hospodářské politiky
12.
Daňový systém
12.1
Daň z přidané hodnoty (DPH)
12.1.1
Předmět daně
12.2
Základní pojmy – daně
12.3
Osvobození od daně
12.4
DPH vybírají
13.
Zjišťování HDP
14.
Spotřební daně
15.
Daň z příjmu
16.
Daň silniční
17.
Daň z nemovitostí
18.
Sociální a zdravotní pojištění
19.
Státní sociální podpora
20.
Celnictví
20.1
Funkce cla
20.2
Druhy cla

Úryvek

"STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
Tento systém je upraven zákonem o státní sociální podpoře
Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
přídavek na dítě = nárok mají rodiny s příjmem do čtyřnásobku částky svého životního minima. Je to základní dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi.
Rodičovský příspěvek = nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Náleží ve výši odpovídající 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře
Sociální příplatek = cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy, krýt náklady spojené se zabezpečováním jejich potřeb. Nárok na příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje
Příspěvek na bydlení = stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok á vlastník či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu
Příspěvek na školní pomůcky = určena ke krytí mimořádných výdajů rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku. 1000 Kč na školní pomůcky a vzniká k 1. červnu dítěti nastupujícímu do první třídy
Porodné = matce se jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Pokud žena při porodu zemře, nárok na porodné má otec dítěte. Nárok má i osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče
Pohřebné = 5000 Kč, má nárok osoba, jež vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR, nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR
Dávky pěstounské péče = těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat, a které je svěřené do pěstounské péče.
mezi dávky pěstounské péče dále patří:-
-příspěvek na úhradu potřeb dítěte
-odměna pěstouna
-příspěvek při převzetí dítěte
-příspěvek na zakoupení motorového vozidla

nárok na výplatu dávek zaniká = uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím jednoho roku ode dne, za která dávka náleží

CELNICTVÍ
funkce cla: fiskální, obchodně politická, cenotvorná

fiskální-příjem do státního rozpočtu
obchodně politická-jeden z nástrojů hospodářské politiky státu, v našem případě už hospodářské politiky
cenotvorná- u dovozového zboží firmy započítávají clo do prodejní ceny

Druhy cla:
-dovozní-nejběžnější
-vývozní- není používáno, protože export potřebujeme podporovat a ne brzdit
-vyrovnávací-vybírané za účelem vyrovnání subvence ze zemí mimo EU, aby nebyl poškozen náš trh a naši dodavatelé
- odvetné clo- může být nařízeno po přechodnou dobu z důvodů hospodářské odvety na zboží dovážené ze státu mimo EU"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje několik schémat. Rozsah čistého textu je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20308
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse