Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Překonání sporu mezi právním pozitivismem a přirozeným právem

Překonání sporu mezi právním pozitivismem a přirozeným právem

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje právní filosofii, zabývá se pojetím práva a právního dění. Následuje výklad nauky právního pozitivismu a přirozeného práva. Zde autor se zamýšlí nad jejich vymezením, obsahem, výhodami a slabinami. V poslední části je navržen způsob, jakým spojit některé z poznatků obou pohledů na právo do jednoho funkčního celku.

Obsah

1.
Právní filosofie
1.1
Právo jako společenská skutečnost
1.2
Právo jako normativní ideální entita
1.3
Právo a právní dění jako dynamika v oblasti norem
2.
Právní pozitivismus
2.1
Oblast práva
2.2
Určení právního pozitivismu
2.3
Vztah k filosofickému pozitivismu
3.
Přirozené právo
3.1
Východiska přirozenoprávního učení
3.2
Zdůvodnění správného práva
3.3
Přání nechápat právo pouze jako důsledek moci
3.4
Úsilí nabídnout pomoc při řešení problémových případů
4.
Spojení pozitivistické teorie a přirozeného práva

Úryvek

“ Přirozenoprávní učení se opírá často o náboženskou víru, zdůvodňuje tak právní zásady a měřítka spravedlnosti. Tím ospravedlňuje existenci práva a právních institucí. Pro teorii Oty Wienbegera je důležitá otázka, zda právní povinnosti existují jen tehdy, když jsou vybaveny sankcemi za jejich nesplnění. Podle jeho názoru existuje právní povinnost, k jejímuž dodržování vedou pouze sociologické momenty. Úplně vylučuje přirozenoprávní tezi o dodržování těchto norem na základě imanentních právních zásad.
Co však do Weinbergerovy společné teorie práv může přirozené právo přinést? Je to zvláště zdůvodnění správného práva, přání nechápat právo pouze jako důsledek moci a úsilí nabídnout pomoc při řešení problémových případů. Všechny tři body dále podrobuje hloubkové analýze a spojuje je s pozitivistickou teorií.
Imanentní právní zásady by bylo možno použít pro zdůvodnění platného práva i pro rozhodování a pro odmítnutí nemorálního práva typu nacistického pouze v případě, kdyby je bylo možno objektivně doložit. Je však bezvýznamné tvrdit, že existují, pokud není k dispozici přesvědčivý postup jejich určení. Jako zdroje zdůvodnění platného práva předkládá Weinberger rozum, intuici a zkušenost:
„Rozum v logickém smyslu slova nemůže jako nástroj tvorby myšlenek a relativního zdůvodnění poskytnout žádná obsahová měřítka správnosti. Nepochybně máme intuitivní právní povědomí, ale přesto zůstává otevřenou otázkou, zda to, co se nám jeví intuitivně jako hodnotné a správné je také absolutně, resp. objektivně správné, anebo se nám to pouze jeví jako správné v naší historicky a společensky determinované životní situaci.“
Od přirozeného práva se tato kritéria liší tím, že se nepovažují za absolutní, ale je třeba vzít na zřetel možnost dodatečného přezkoumání, či revize. Empirický výzkum práva se pak nesnaží ustanovit, co má být správné, nýbrž dojít k praktickému poznatku, ze kterého lze vyvodit konsensu schopné normotvorné rozhodnutí.
Jestliže vycházíme z čistě pozitivněprávní teorie, zdá se, že právo je pouze pouhá funkce moci. Z toho důvodu se zdá, že přirozené právo je v tomto směru lepší. Žádný právní systém však nepřijímá normy náhodně, ale snaží se je vždy zdůvodnit morálně nebo společensky funkčně. Platné právo, které je ustanoveno a prosazováno pouze mocí a porušuje mravní postuláty je třeba považovat také za právo. Podle Weinbergera je však na morálních osobách rozhodnutí zda toto právo budou dodržovat. Etika dodržování práva žádá, ale pro nemorální právo to neplatí. Proti čistému panství moci toho tyto teoretické úvahy však málo zmohou. Nemorální právní systémy často argumentují i přirozenoprávním ospravedlněním.
Právníkovi v problematickém případě nabízí přirozené právo imanentní argumentační prostředky, kdežto pozitivista své argumenty opírá o analýzu, hodnocení a o úvahy o důsledcích. Nenabízí tedy pozitivní právo o něco víc? Je vůbec idea přirozeného práva pro obsahové zdůvodnění práva potřebná?
Pokud by byly zásady přirozeného práva obsahově doloženy, mohly by se z nich odvodit právní důsledky. Pouhé tvrzení, že existují imanentní právní zásady je bezpředmětné. Pozitivista také může nabídnout návody, které budou podobné přirozenému právu, budou se však lišit tím, že se argumentace nebude vyskytovat jako praktické poznání, ale jako argumentace zahrnující postoje:
„Každý jedinec a každá společnost uzavírají určité normativní zásady jako intuitivně evidentní. Pravděpodobně ovšem hodnotové představy jednotlivých osob, resp. skupin, nikoli nepodstatně divergují. Nelze doložit, že to, co je intuitivně považováno za hodnotné je hodnotné objektivně. Určitý hodnotový postoj, který je intuitivně prožíván, anebo který se jeví jako směrodatný za dané historické nebo společenské situace, může být analyzován, případně kritizován a měněn. Pro právně politickou argumentaci není nutné vycházet z imanentně platných hodnocení. Hodnotová přesvědčení plní stejnou funkci, kromě jakéhosi imunizačního efektu, jež bývá spojen s označením za přirozené právo.“

Těmito úvahami chtěl Ota Weinberger doložit, že je možné spor mezi přirozeným a pozitivním právem překonat a to na základě právního pozitivismu. Ten je však chápán nikoli jako pouze učení o existující právní skutečnosti, ale je k němu přidána argumentace a analýza, jež vedou ke konsensu. Takovýmto způsobem se lze vyvarovat metafyzických argumentů a imanentních právních zásad, a přesto lze poskytnout návod pro obsahové zhodnocení práva:
„Analytický přístup přináší tedy také v této oblasti intelektuálně uspokojivé řešení, a to ne proto, že vede k lepšímu pochopení argumentací, nýbrž také z toho důvodu, že nám umožňuje, abychom se vystříhali nezdůvodnitelné teze o existenci absolutních, resp. objektivních hodnot nebo právních zásad, a nicméně nabídli teorii obsahové argumentace bez metafyzických předpokladů, přitom na místo mizejícího zdání absolutní jistoty nastupuje hodnověrnost a demokratické hledání konsensu.“ "

Poznámka

Vypracováno do předmětu Dějiny právního myšlení. Čerpáno z knihy Ota Wienberger: Filozofie, právo, morálka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11495
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse