Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Přepětí - maturitní otázka 37/48

Přepětí - maturitní otázka 37/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka z elektroenergetiky se zabývá problematikou přepětí. Řeší jeho vznik a povahu. Charakterizuje jednotlivé druhy aktivní a pasivní ochrany před ním. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Kompenzace jalového výkonu - maturitní otázka 36/48, následující Zkraty - maturitní otázka 38/48.

Obsah

1.
Vznik a povaha přepětí
1.1.
Vznik provozního přepětí
1.2.
Vznik atmosférického přepětí
2.
Ochrany proti přepětí
2.1.
Pasivní ochrany
2.1.1.
Zemnicí lana
2.1.2.
Výběhová lana
2.1.3.
Dobré uzemnění stožáru
2.1.4.
Koordinace izolačních hladin
2.2.
Aktivní ochrany
2.2.1.
Torokova trubice
2.2.2.
Ventilové bleskojistky

Úryvek

"2) Aktivní ochrany
Jsou to ochrany, které likvidují přepětí již vzniklá. Svodiče přepětí.
Bleskojistka musí při jmenovitém napětí dokonale izolovat od země a při přepětí rychle spojit se zemí.

Torokova trubice: (str. 138, obr. 109)
Je vyrobena z fíbru. Fíbr je papír napuštěný ZnCl – chloridem zinečnatým. Je to pasta a z ní se lisuje trubice. Zhášení oblouku způsobuje uvolňování plynu ze stran trubice (uvolňuje se teplem).
Torokova trubice se hodí také k ochraně malých transformoven.

Ventilové bleskojistky: (str. 138, obr. 110)
Nízkonapěťové se zavěšují na vodiče. Pro VN a VVN se umisťují do dutých izolátorů, které stojí na soklu.
Jsou to nejrozšířenější a nejspolehlivější svodiče přepětí. Skládají se ze 2 aktivních částí. Z jiskřiště a z odporového bloku.
Jiskřiště se skládá z určitého počtu profilovaných plechových kruhů, jejichž výčnělky jsou slídovými mezi vložkami udržovány v předepsaná vzdálenosti od sebe. Počet takto vzniklých jiskřišť závisí na velikosti napětí. (Jedno jiskřiště asi 0.67kV).
Odporový blok je tvořen plným válečkem z pérovitého materiálu, jehož odpor je závislý na napětí. Jeden odporový váleček (odporový blok) má takové rozměry, že vyhovuje zpravidla pro jmenovité napětí 3 kV. Pro vyšší napětí se několik bloků řadí do série. Pro nízká napětí se odporové bloky dělají o menší výšce. Vznikne-li na chráněném zařízení přepětí, zapálí se jiskřiště a odporovými bloky prochází do země proud. Čím je přepětí vyšší, tím je odpor menší, a tím větší proud může jím do země procházet. Po zániku přepětí dochází do země síťový následný proud. Sloupec odporových bloků musí mít tak velký odpor, aby tento proud byl dostatečně malý a dal se v jiskřišti přerušit při nejbližším průchodu proudu nulou. Po přerušení proudu v jiskřišti je série odporových bloků odpojena od napětí a neprochází ji žádný proud. Při mimořádně vysokém napětí prochází ventilovou bleskojistkou velmi značný proud, jímž může být bleskojistka tak přetížena, že se trvale poškodí. Proti tomu je bleskojistka chráněna přídavným zařízením, které proud buď přeruší nebo omezí. U starších typů bleskojistek se dno přetlakem otevřelo a odporové bloky vypadly ven."

Poznámka

Maturitní otázka z elektroenergetiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474fde4be9c3f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Prepeti.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse