Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prezident republiky

Prezident republiky

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o text, který představuje základní informace o postu prezidenta České republiky, ale také práva, pravomoci a povinnosti z této funkce pramenící na podkladu Ústavy ČR a dalších zákonů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení základních pojmů
3.
Prezident
3.1
Volba prezidenta
3.2
Speciální stavy
3.2.1
Úřad prezidenta republiky není obsazen
3.2.2
Stav ohrožení státu, stav nouze, válečný stav
4.
Pravomoci prezidenta
4.1
Suverénní pravomoci
4.2
Pravomoci kontrasignační
5.
Imunita prezidenta
6.
Shrnutí
7.
Použitá literatura a zdroje

Úryvek

"3 Prezident
Prezident České republiky je hlavou státu. Je volen na společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky, není však Parlamentem odvolatelný ani jemu ze své funkce odpovědný. není z výkonu své funkce nikomu odpovědný. Prezident ČR se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor Parlamentu. Ve svém slibu se prezident zavazuje být věrný České republice, zachovávat Ústavu a zákony a zastávat funkce v zájmu všeho lidu podle svého vědomí a svědomí. Funkční období prezidenta České republiky je pětileté. Pravomoci prezidenta jsou u nás omezeny ve prospěch předsedy vlády a Parlamentu, nejmocnějším ve státě je de facto předseda vlády.
Prezident má rovněž právo účastnit se schůzí Poslanecké sněmovny a Senátu i jejich komisí a výborů, zde mu také musí být uděleno slovo kdykoliv o to požádá. Může se také účastnit schůzí vlády, vyžadovat od členů vlády zprávy a projednávat s nimi otázky, jež patří do jejich působnosti.

3. 1 Volba prezidenta
Podle Ústavy České republiky, konkrétně podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. je prezident volen nepřímo. Lid deleguje své zástupce do Parlamentu České republiky a ten jej volí na společné schůzi obou komor, přičemž kandidáta na post prezidenta je oprávněno navrhnout nejméně deset poslanců či senátorů. Právní akty Evropských společenství nijak neupravují problematiku volby prezidenta. Pro určité srovnání bych uvedla, že v celé Evropě je asi polovina států, volících prezidenta přímo, čtvrtina států s volbou nepřímou a čtvrtina zbývajících států jsou konstituční monarchie.
Ze západoevropských zemí s přímou volbou prezidenta jsou to kupříkladu Francie, Irsko, Rakousko, Finsko, Island a Portugalsko. Ve střední a východní Evropě došlo po změnách 90. let k zavedení přímé volby ve většině států, na Slovensku, v Polsku, Litvě, Slovinsku, Ukrajině, Rusku, Bělorusku, Rumunsku, Chorvatsku, Bulharsku, Jugoslávii, Makedonii, Moldavsku, Arménii, Gruzii a Ázerbajdžánu.
Prezidentem republiky může být zvolen ten, kdo je volitelný do Senátu, tedy osoba, jež je občanem České republiky, má právo volit a dosáhla věku minimálně čtyřiceti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8793
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse