Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prezidentský model USA

Prezidentský model USA

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje politickému uspořádání Spojených států amerických, nejprve je představen tzv. prezidentský vládní model a dále dělba moci v USA. Pominuty nejsou ani dvě hlavní politické strany - Demokratická a Republikánská. Závěr práce je věnován stručnému popisu volebního systému.

Obsah

1.
Počátky současného právního a politického uspořádání v USA
2.
Ústava USA
3.
Dělba moci
a) Zákonodárná moc
b) Výkonná moc
c) Soudní moc
4.
Politické strany
5.
Volby

Úryvek

"Ústava USA

Nyní již nezávislé státy potřebovaly vybudovat systém, který by určil jak systém vlády federální, tak systém vlády v každé z 13 kolonií. Nekoordinovaně vznikalo několik ústav najednou, a to na úrovni federální i úrovni jednotlivých států. Bezprostředně po vyhlášení nezávislosti začala práce na celostátní Ústavě, kterou byl pověřen výbor pod vedením Johna Dickinsona. Všechny vznikající ústavy vycházeli ze stejných tradic anglického prá-va. Stavěli na demokratických principech, tedy na principech všeobecné dohody všech mezi sebou (s výjimkou otroctví, tento problém se nepodařilo vyřešit). Vláda musela být přímo zodpovědna lidu. Tvůrci nových ústav měli největší strach ze zneužití moci a chtěli tomu zabránit výrazným omezením výkonné moci, kterou představoval guvernér. Omezili ji zkrácením funkčního období a omezenou možností znovuzvolení. Bylo rozšířeno vo-lební právo.
Při konečném schvalování Ústavy Kongresem byla přijata dělba moci na zákonodár-nou, výkonnou a soudní. Zákonodárnou moc představoval parlament, složený ze dvou komor – Dolní komory – Sněmovny reprezentantů a Horní komory – Senátu, výkonnou prezident se svým kabinetem a soudní Nejvyšší soud společně se soudy nižší instance.
Schvalování však doprovázelo mnoho sporů o jednotlivých (někdy i velmi význam-ných) bodech Ústavy. Bylo velice zdlouhavé a problematické. Jeden z hlavních sporů vy-vstal při debatách, zda má být legislativa jedno či dvoukomorová. Zastánci jednokomoro-vé legislativy argumentovali tím, že obyvatelstvo USA je natolik jednolité, že postačí jed-nokomorový parlament. Zastánci dvou komor měli zase obavu, aby díky pouze jedné ko-moře ve společnosti nevznikaly privilegované vrstvy. Nakonec většina států přijala dvou-komorovou verzi hlavně s ohledem na tradici a přízeň většiny tehdy uznávaných myslitelů (Harrington, Swift, Hume). Dalším problémem bylo jak do komor volit, a jak je odlišit. Nakonec byl přijat kompromis a do Sněmovny reprezentantů byly přímé volby a do Sená-tu volili legislatury jednotlivých států (v roce 1913 byla odsouhlasena rovněž přímá vol-ba). Při schvalování funkce prezidenta došlo opět ke sporu ohledně způsobu volby a poté i délky funkčního období. Při debatování o způsobu volby navrhovala jedna strana volbu Kongresem nebo legislaturami jednotlivých států a druhá strana přímou volbu. Nakonec byl přijat kompromis v podobě volby prostřednictvím kolegia volitelů. Ohledně délky funkčního období se střetli názory na jednoletý mandát (nepraktický) a celoživotní mandát (skrytá monarchie). Jelikož ani jedna z těchto variant nebyla odpovídající, byl dohodnut kompromis o čtyřletém funkčním období a neomezené možnosti znovuzvolení (roku 1951 omezeno na maximálně dvě období). "

Poznámka

Vhodné pro základní nebo nižší stupně střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7650
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse