Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Příjmy a zisk - výpisky z přednášek

Příjmy a zisk - výpisky z přednášek


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek velmi stručně seznamují s příjmy a ziskem. Popisují celkový, průměrný a mezní příjem. Věnují se ekonomickému a účetnímu zisku. Tento text je součástí série 13-ti dílných výpisků z přednášek Mikroekonomie. Zde naleznete předchozí díl Produkční analýza a analýza nákladů - výpisky z přednášek a následující díl Firma v dokonalé konkurenci, tvorba nabídkové křivky - výpisky z přednášek.

Obsah

1.
Celkový, průměrný a mezní příjem
2.
Zisk, ekonomický a účetní zisk

Úryvek

"ad 1 – TR, AR a MR

příjmy = množství peněžních prostředků plynoucí firmě z prodeje výrobků či služeb

cíle: - minimalizace N
- maximalizace příjmů
- kompromis

- vývoj příjmů je ovlivněn charakterem trhu, na kterém k prodeji dochází:
• v dokonalé konkurenci (DK) – firma nemůže ovlivnit cenu
• v nedokonalé konkurenci (NdK) – firma může ovlivnit cenu

Celkový příjem: TR = P * Q"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Práce obsahuje grafy a vzorce, které jsou vloženy jako grafické objekty.
Přednáška z Mikroekonomie 6/13.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0087.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Prijmy_zisk.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse