Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Příklady možností zneužití nanotechnologie

Příklady možností zneužití nanotechnologie


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje rizika, která jsou spojena s užíváním nanotechnologií. Lze ji také brát jako varování před riziky všech nových technologií. Práce obsahuje například hrozbu uhlíkatých nanočástit, zneužití ve vojenském průmyslu, aj.

Obsah

1.
Hrozba uhlíkatých nanočástic
1.1.
Zauhlení mosku
1.2.
Splodiny dieslových motorů
1.3.
Působení uhlíkatých částic
1.4.
Niels Boening
2.
Zneužití ve vojenském průmyslu
2.1.
Drexler
2.2.
Schopnost reprodukce
2.3.
Vývoj
2.4.
Zneužití ovlivní
2.5.
Zbraně hromadného ničení
2.6.
Jiné zbraňové systémy
2.7.
Obecné vojenské aplikace

Úryvek

"PŘÍKLADY MOŽNOSTI ZNEUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍ
-MNOHO VÝZKUMŮ SE VĚNUJE -vlivu nanočástic ve vzduchu, zemi a vodě
-zkoumání procesů probíhajících v biosystémech

-JE NUTNO- sledovat jaká jsou ekologická a zdravotní rizika nanočástic
- pátrat po toxických důsledcích nanočástic-zatím se o tom moc neví
- sledovat důsledek např. důsledek kontaminujících nanostrukturních látek na životní prostředí

HROZBA UHLÍKATÝCH NANOČÁSTIC

- ZAUHLENÍ MOZKU-Univerzita Rochester- pokusy na myších a potkanech
-způsobeno inhalací uhlíkatých nanočástic
-už po 24 hodinách se objevovaly nanočástice v čichovém laloku
-dokázáno, že nanočástice se do mozku nedostávaly přes krevní oběh
- u vodních živočichů- do akvária byl vpraven fulleren
-do 48 hodin se u perlooček objevilo vážné poškození mozku
-poškození mozku bylo podobné jako u Alzheimera

-SPLODINY Z DIESELOVÝCH MOTORŮ- nanočástice -mohou vyvolat chorobné změny na plicích
-každým nádechem vdechneme asi 25 milionů částic
-asi dokážou vyvolat zánětlivé reakce i v mozku
-nelze je odfiltrovat
-dokáží pronikat buněčnou stěnou a dokážou zasáhnout i
strukturu DNA "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fe945e29f6e.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
podklady_zneuziti_nanotechnologii.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse