Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Přímé daně

Přímé daně


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Přímé daně. Práce obsahuje charakteristiku, popisuje daně důchodové a daně majetkové.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Daně důchodové
3.
Daně majetkové

Úryvek

"2. Přímé daně
2.1. Charakteristika
• U těchto daní lze přesně specifikovat osobu (daňový subjekt), která bude daň platit.
• Plátce těchto daní je zároveň poplatníkem.
• Daň se obvykle odvádí z jeho příjmů nebo majetku.
2.2. Daně důchodové
Daň z příjmu fyzických osob
 Poplatník daně:
 Fyzická osoba, která má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují minimálně 183 dnů v daném v kalendářním roce
 Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fc17a09290c.zip (106 kB)
Nezabalený formát:
Prime_dane.doc (179 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse