Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přímé zahraniční investice: teorie a strategie

Přímé zahraniční investice: teorie a strategie

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává obecný úvod do problematiky přímých zahraničních investic (PZI). Vymezuje pojem PZI a podává přehled o hlavních formách a způsobu financování. Dále představuje strategii výběru země, do které mají PZI směřovat. V závěru uvádí dlouhodobé trendy v oblasti PZI.

Obsah

Úvod
1.
Vymezení pojmu PZI
2.
Formy PZI
3.
Financování PZI
4.
Riziko země
Závěr: Dlouhodobé trendy v oblasti PZI
Použité zdroje

Úryvek

“2. Formy PZI
Po obeznámení s tím, co je přímá zahraniční investice, se ve stručnosti podíváme na to, jakými způsoby lze investovat. Základní formy investování jsou tedy následující:

Nově zakládané podniky (green field investments):
• Zahraniční pobočka:
je přímou součástí mateřské firmy, zpravidla nese její jméno a nemá vlastní kapitál (často je financována z úvěru v hostitelské zemi)
• Zahraniční dceřiná společnost:
je novým právním subjektem s novým jménem a vlastním kapitálem.

Investice na hnědé louce:
Jedná se o investice v zastaralých či nevyužívaných průmyslových oblastech. Důležitým aspektem je oživení chátrajících komplexů, pro které často není jiné využití, a tedy pozitivní dopad na rozvoj daného regionu.

Akvizice a fúze se zahraniční společností

Společné podniky (joint ventures):
Tato forma přímé zahraniční investice je využívána velmi často. V případě joint venture se spojí zahraniční podnik s domácí organizací (mohou se spojit i více než 2 podniky) a vytvoří novou společnost. Každá ze stran může do společného podniku přinést jiné výhody vyplývající z jejího specifického postavení. Zahraniční podnik zpravidla přináší kapitál, známou značku, know-how či pokročilou technologii, domácí firma může na druhou stranu nabídnout zavedené distribuční cesty nebo znalost místního trhu.

3. Financování PZI
Nyní se zmíním o tom, jak investoři financují své investice. Nebudu se soustředit na financování investic obecně, protože se jedná o rozsáhlou problematiku spadající do jiné oblasti. Povšimnu si zejména mezinárodního aspektu financování investic.
Z teorie investičního rozhodování víme, že investici lze financovat z vlastních či cizích zdrojů. V případě cizích zdrojů se u zahraničních investic může jednat o úvěry nebo o emisi obligací, které mohou nakoupit domácí či zahraniční investoři. Je nutno zmínit, že investiční projekty, které splní předem stanovené podmínky, mohou čerpat zvýhodněné úvěry například od Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (International Bank For Reconstruction And Development, IBRD) či v Evropě od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Hlavní myšlenkou těchto projektů je pomoci zaostalým regionům či transformujícím se ekonomikám v cestě k tržní ekonomice, lepší infrastruktuře, zlepšení životního prostředí atd. To znamená, že se zde sledují nejen ekonomické, ale do určité míry také politické cíle.
Při investování v zahraničí se investor rozhoduje, v jaké měně bude investici financovat. Zde musí vzít v úvahu zejména riziko změny kurzu, úrokový diferenciál (rozdíl mezi úrokovou sazbou na domácí a zahraniční měnu) a inflační diferenciál (rozdíl mezi domácí a zahraniční měrou inflace). O možném snížení kurzového rizika budu hovořit dále v souvislosti s rizikem země. Všechny uvedené aspekty mohou ovlivnit celkové reálné náklady na financování investice jak pozitivně, tak negativně. Při dlouhodobějších investicích – a to je většina přímých zahraničních investic – spočívá hlavní problém v tom, že vývoj těchto veličin nelze s jistotou předpovědět. Vhodnou strategií ke snížení možných rizik by mohla být diverzifikace měnového portfolia, kdy by se zisky a ztráty z jednotlivých měn alespoň částečně kompenzovaly."

Poznámka

Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13682
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse