Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přiměřenost odměny advokáta

Přiměřenost odměny advokáta

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad přiměřeností odměny advokáta jako jednou z otázek právní etiky. Charakterizuje pojmy přiměřenost, spravedlnost a odůvodněnost. Věnuje se dvěma druhům odměn - smluvní i mimosmluvní. Podává problematiku finanční dostupnosti právních služeb a připomíná zakotvení práva na právní pomoc v Listině základních práv a svobod.

Obsah

1.
Odměna advokáta
2.
Pojem přiměřenosti, spravedlnosti a odůvodněnosti
3.
Mimosmluvní (tarifní) odměna
4.
Smluvní odměna
5.
Finanční dostupnost právních služeb
6.
Dražší a levnější služby advokáta
7.
Právo na právní pomoc podle Listiny základních práv a svobod

Úryvek

"Jednou z problematik právní etiky je otázka přiměřenosti odměny advokáta za jeho vykonané služby. Odměna advokáta je upravena v zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „Advokacie se vykonává zpravi¬dla za odměnu; od klienta lze žádat při¬měřenou zálohu.“ Konkrétněji je tato věc upravena ve vyhlášce 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Stěžejní je také čl. 10 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, tzv. etický kodex. Etický kodex je stavovský předpis vydaný Českou advokátní komorou, který zavazuje všechny advokáty, a také advokátní koncipienty, zapsané v seznamu advokátů (advokátních koncipientů) České advokátní komory k dodržování určitých pravidel profesionální etiky. Etický kodex se mimo jiné věnuje odměně advokáta, kde čl. 10 určuje, že: „Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.“
Právě v konkretizaci odměny jako přiměřené nastává určitý problém. Pojem přiměřenosti je velmi subjektivní a může být chápán každým člověkem jinak. K ujasnění tohoto pojmu nepřispívá ani Etický kodex advokátů v Evropské unii, který byl přijat na plenárním zasedání CCBE (Rada advokátních komor Evropských společenství). Zde je v souvislosti se stanovením odměny uvedeno, že: „Advokát je povinen klienta informovat o výši odměny s tím, že tato odměna musí být spravedlivá a odůvodněná.“ Pojem spravedlnosti a odůvodněnosti zde lze chápat jako synonymum přiměřenosti. Opět nastává problém, že to, co jeden považuje za spravedlivé, může připadat druhému jako pravý opak.
Rozdíl v pochopení pojmu přiměřené odměny může být zvlášť patrný u advokáta a jeho klienta. Celkem jasně je přiměřenost stanovena u mimosmluvní odměny (tarifní), kde je konkrétně upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., tedy advokátním tarifem, která byla změněna vyhláškou 484/2000 Sb. Zde jsou stanoveny paušální sazby výše odměny advokáta za zastupování v občanském soudním řízení. Tento způsob stanovení odměny je výhodnější pro klienty, kteří se neorientují v sazbách advokátů za právní pomoc. Dá se říci, že těchto klientů je většina. Při stanovení odměny podle advokátního tarifu náleží advokátovi odměna za jednotlivé úkony. Sazby za jednotlivé úkony jsou stanoveny podle výše částky, o kterou se vede spor, popř. podle ceny věci nebo práva v době započetí právního zastupování. Je důležité, aby klient byl předem pravdivě a srozumitelně informován o tom, jaké kroky budou zřejmě nutné k řešení jeho problému a jaké právní úkony s tím budou spojené, a to i v případě možných komplikací."

Poznámka

Jedná se o seminární práci z právní etiky na Západočeské univerzitě v Plzni.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11660
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse