Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příměstská krajina a její typy - esej

Příměstská krajina a její typy - esej


Kategorie: Sociologie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce byla vytvořena do předmětu Zeměpis a věnuje se popisu tzv. příměstské krajiny - specifického útvaru zástavby, která přišla až s novověkou moderní zástavbou. V práci jsou představeny základní typy příměstské krajiny jako sídlištní, doplňková, vlastní příměstská krajina a okrajová.

Obsah

1.
Centrální, v níž se u větších měst ještě rozlišuje historické jádro a obytné čtvrti
2.
Sídlištní
3.
Doplňková
4.
Příměstská
5.
Okrajová
6.
Mimo sféru ovlivnění


Úryvek

"První tři zóny jsou na území města, další tři pak za jeho hranicemi. Celé území zaujaté prvními pěti zónami se v urbanistické literatuře označuje jako aglomerace. Historické jádro města představuje jeho nejstarší část a často bývá vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci ( pokud je v něm koncentrováno větší množství památkových objektů s vysokými historicko-urbanistickými hodnotami ). Obytné čtvrti slouží především k uspokojování základních potřeb občanů města ( bydlení, osobní a společenská potřeba ).
Charakteristická pro tuto zónu je takřka souvislá zástavba s poměrně malou výměrou volných ploch. Důsledkem je relativně vysoká hustota zalidnění ( 40 – 50 tisíc obyvatel na jeden kilometr čtvereční ). Krátkodobému rekreačnímu pobytu mohou v centrální zóně sloužit jedině městské parky a omezený počet sportovních zařízení. Lesní půda se v této zóně vyskytuje pouze výjimečně, a proto lesy by zde měly mít vždy parkovou úpravu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457d3e27d35c9.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Primestska_krajina.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse