Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Principy a východiska sociálního státu, sociální služby

Principy a východiska sociálního státu, sociální služby

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na problematiku sociálního státu a sociální péče. V první části vysvětluje pojmy související se sociálním státem, uvádí funkce sociální politiky a seznamuje s jejími principy. Charakterizuje sociální stát, všímá si jeho vývoje a typologie. V druhé části se pak zabývá oblastí sociálních služeb. Rozepisuje se o technikách práce s jednotlivými uživateli, tedy například s dlouhodobě duševně nemocnými, drogově závislými, či nezaměstnanými osobami.

Obsah

1.
Principy a východiska péče o objekt sociálního státu
1.1.
Objekt sociálního státu
1.2.
Subjekty sociální politiky
1.3.
Stát jako sociální systém
1.4.
Předmět sociální politiky státu
1.5.
Funkce sociální politiky
1.6.
Principy sociální politiky
1.6.1.
Princip sociální spravedlnosti
1.6.2.
Princip sociální solidarity
1.6.3.
Princip subsidiarity
1.6.4.
Princip participace
1.6.5.
Princip univerzality, uniformity, komplexnosti, adekvátnosti
1.7.
Efektivnost sociální politiky
1.8.
Sociální stát
1.8.1.
Faktory vývoje
1.9.
Typologie sociálních států
1.10.
Vývojové etapy sociálního státu
1.11.
Krize sociálního státu
2.
Sociální služby
2.1.
Základní východiska v souvislosti se zákonem o sociálních službách
2.2.
Uživatelé sociálních služeb
2.3.
Dlouhodobě duševně nemocní (DN)
2.4.
Osoby v přechodné sociální krizi - Klient bez domova
2.5.
Krizová intervence u osob nacházejících se v akutní krizi
2.5.1.
Krize – charakteristika, příčiny, průběh
2.5.2.
Fáze krize podle Kastové
2.5.3.
Krizová intervence (KI)
2.5.4.
Principy - specifické znaky krizové intervence
2.5.5.
Aktivity KI v praxi
2.5.6.
Formy KI, průběh
2.6.
Drogově závislí
2.7.
Práce s nezaměstnanými

Úryvek

"Funkce sociální politiky – schopnost vyvolávat určité efekty ve vztahu k objektům
- schopnost sledovat a realizovat určitou cílově zaměřenou činnost sociálního státu.
– spolu vzájemně souvisí, působí komplexně a vztahují se k velice rozmanitým objektům: k člověku jako pracovní síle, k člověku jako stavu nouze, k pracovnímu kolektivu, k rodině, k pacientovi apod. Např. podpora v nezaměstnanosti by měla jedinci pomoci zajistit nezbytné životní podmínky po dobu nezaměstnanosti, a jednak by ho měla stimulovat k rychlému nalezení jeho nového pracovního uplatnění.
Ochranná funkce – je základní, jde o řešení již vzniklých sociálních událostí, v podstatě jde o zmírnění či odstranění důsledku určitých událostí.
Rozdělovací přerozdělovací fce – jedna z nejsložitějších a nejvýznamnějších fcí, zaměřuje se na: - redistribuci příjmů tedy toho, co bylo jednou nedokonale „nespravedlivě“ rozděleno trhem, přičemž důvody přerozdělení jsou dány ekonomickými, sociálními a politickými aspekty, protože ve společnosti je třeba: a. zajistit důstojné životní podmínky všem občanům, tedy i těm, kteří se na ekonomických činnostech nepodílejí;
b. rozdělování životních šancí, například investicemi do vzdělání, rovným přístupem ke zdravotní péči, zaručenými příjmovými veličinami, podporou nízkopříjmových rodin s dětmi apod. (dlouhodobě nezaměstnané ženy na trhu práce - viz projekt níže.) ;
c. zabezpečit chod politického systému spotřebou veřejných statků (správa, školství, zdravotnictví, justice aj.);
d. odstraňování nedokonalosti konkurence (monopolní postavení trhu).

Normativním základem jsou individuální preference jednotlivých občanů, pozitivním základem je opodstatněnost, vhodnost redistribuce. Pomoc sociálně slabým je vnímání jako preference před řadou negativních společenských jevů a sociálních konfliktů, které by ve svých důsledcích mohly znamenat větší ztráty než jsou výdaje na tuto pomoc. Redistribuce může bát efektivní, jestliže náklady na sociální dávky jsou nižší než cena, která by musela být zaplacena v případě vzniku sociálních konfliktů a jejich řešení.
Tato fce se uskutečňuje pomocí několika mechanismů, např. – tržní mechanismus s akcentem na efektivnost a výkon, určjící zejména vztah člověka k práci;
- hlasovací proces, tj. rozdělování vyšší autoritou, zejména státem
- vyjednáváním (negociace) mezi sociálními partnery
- tradice a zvyklosti, tj. např. solidarita nestátních subjektů, donátorství (viz hyunday a kavárna Empatie, jak nám referovala Romča), dobrovolnictví
- nelegitimní mechanismy – např. podvod nebo násilí.

V přerozdělování se uplatňuje, přistup: normativní – (podle prospěšnosti, využitelnosti či rovnosti) a pozitivní - (podle opodstatněnosti)

Přerozdělovací fce se naplňuje prostřednictvím daní a transferů. Poskytuji se: - podporou příjmů a důchodů, formou užívání bezplatných, dotovaných služeb, poskytování bezúplatných naturálních požitků.

Homogenizační fce – relativně nová, jejím posláním je přispívat k dosažení vyššího stupně stejnorodosti v uspokojování základních životních potřeb a vyššího stupně stejnorodosti zájmů. Jde o proces, kdy společnost dospívá k poskytování stejných šancí vzdělávat se, pracovat, pečovat o své zdraví. Nejzřetelněji se projevuje v sociální pomoci nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, kde jde o dorovnání příjmů do výše společensky uznaného standardu."

Poznámka

Text je určen pro střední školy. Obsahuje schéma a 2 tabulky, celkový rozsah čistého textu je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse