Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Principy finančního řízení

Principy finančního řízení

Kategorie: Finance

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce je vypracována na předmět Finanční řízení a rozhodování (VŠB-TU:EkF), lze jí použít jako studijní materiál a po menší úpravě možno použít i jako seminární práci. Věnuje se finančnímu řízení, jeho cílům, úkolům, principům a realizaci a jejím zásadám.

Obsah

1.
Finanční řízení jako aplikace podnikových financí
2.
Koloběh kapitálu
3.
Podnik – legální stroj na peníze
4.
Finanční řízení podniku a jeho cíle
5.
Hlavní úkoly
6.
Manažerský charakter finančního řízení podniku
7.
Principy finančního řízení
8.
Princip finanční veličiny
9.
Princip peněžního toku
10.
Princip majetkově-finanční stability
11.
Princip ceny kapitálu
12.
Princip hodnotové ekvivalence
13.
Princip čisté současné hodnoty
14.
Princip finanční analýzy a finančního plánování
15.
Principy finančního účetnictví (obecně uznávané účetní zásady), nákladová koncepce
16.
Vymezení okamžiku realizace
17.
Historické ceny
18.
Zásada opatrnosti
19.
Stálost metod a bilanční kontinuita
20.
Finanční politika podniku
21.
Vliv strategie
22.
Dílčí finanční politiky

Úryvek

"V ekonomickém procesu se setkává řada subjektů = účastníci finančních vztahů:
 podniky, banky, pojišťovny (vč. zdravotních a penzijních), leasingové a faktoringové společnosti, investiční fondy, družstevní spořitelny ad. instituce finančního trhu, zahraniční subjekty
 stát zastoupený státními institucemi: - finanční úřady = daně,
- sociální úřady = sociální zabezpečení.
 zaměstnanci = prodejci námezdní práce.
Podnikové finance zobrazují pohybem peněz hospodářské procesy, při kterých
podnik vstupuje do různých kvantitativních a kvalitativních vztahů,
tzv. vztahů finančních, s ostatními podnikatelskými subjekty, státem a zaměstnanci.
Obsah FINANCÍ, jakožto finančních vztahů v hospodářském životě, se mění v závislosti na vývoji so-ciálně-ekonomického řádu společnosti.
V teorii i praxi rozlišujeme FINANCE:
 veřejné - státní rozpočet, národní účty, státní fondy,
- obecní rozpočty (komunální finance);
 soukromé (firemní) - finance podnikové,
- bankovní soustava,
- finanční trhy,
- rodinné finance (domácnosti).

Finanční řízení (finanční management) je subjektivní ekonomická činnost zabývající se:
a) získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů
(financování),
b) investováním kapitálu (peněz) do různých forem nepeněžního majetku,
c) řízením vnitřních a vnějších hospodářských procesů (manažerské řízení),
d) rozdělováním zisku (dividendová politika)
s cílem maximalizace tržní hodnoty podniku (tržní hodnoty vlastního kapitálu) a při
zohledňování rizika a respektování faktoru času v souvislosti s financováním a investováním.


1.2 Finanční řízení podniku a jeho cíle
Pojem finanční řízení podniku není a zřejmě nikdy nebude jednoznačně teoreticky vymezen, stejně jako stěží bude kdy v praxi uplatňován jednotný mechanizmus finančního řízení podniku.
Finanční řízení podniku je uvědomělé a cílevědomé řízení parametrů (finančně vyjádřitelných ukazate-lů) hospodářských operací a procesů podniku prováděné jeho majitelem a managementem.
Finanční řízení podniku se věcně realizuje třemi základními procesy:
 finančním plánováním,
 finančním rozhodováním,
 finančními analýzami.
Z hlediska časového horizontu se finanční řízení dělí v zásadě na dvě oblasti:
 dlouhodobé - zabývá se zejména investicemi do výrobních kapacit (SA, pracovního kapitálu), strukturou financování podniku a rozdělením (užitím) zdaněného zisku (dividendová politika),
 krátkodobé - zabývá se zejména řízením pracovního kapitálu, což zahrnuje řízení zásob, pohle-dávek a likvidity podniku, čili řízení krátkodobých závazků a úvěrů.
Hlavní úkoly finančního řízení se realizují v oblastech (obsah finančního řízení):
- zajišťování finančních zdrojů pro založení, chod a rozvoj podniku,
- utváření optimální majetkově-finanční struktury podniku,
- investování kapitálu (peněz) do hmotného a nehmotného dld majetku, do pracovního kapitálu,
event. do dld finančního majetku (efektivní uchovávání dočasně přebytečných peněz),
- řízení a financování oběžného majetku (zásoby, pohledávky, krátkodobé financování).."

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7461
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse