Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přínos Tomáše Akvinského etickému myšlení

Přínos Tomáše Akvinského etickému myšlení

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje dobu, ve které Tomáš Akvinský žil. Stručně seznamuje se životem Tomáše Akvinského. Uvádí i některá jeho díla - Sumu teologickou, Sumu proti pohanům, Disputaci o pravdě. Zabývá se jeho myšlenkami a názory.

Obsah

1.
Charakteristika doby, kdy žil Akvinský
2.
Život Tomáše Akvinského
3.
Díla Tomáše Akvinského
3.1.
Disputace o pravdě
3.2.
Suma proti pohanům
3.3.
Suma teologická

Úryvek

" Díky Albertovi byl Tomáš odeslán do Paříže, aby zde jako bakalář přednášel. Univerzita v Paříži byla v té době nevýznamnějším střediskem filosofie a teologie. Z období prvního pařížského působení stojí za zmínku text jeho první disputace, kterým se říká podle námětu první z nich Disputace o pravdě. Jsou v nich zahrnuty nejrozličnější otázky z oblasti teologie a filosofie. Celkem se v nich pojednává o 29 otázkách například: o pravdě a o tom, jak ji poznává Bůh, andělé a lidé, dále v nich jde o prozřetelnost a předurčení, o milost a ospravedlnění, o rozum, svědomí a svobodnou vůli, o citu, proroctví vytržení a dalších otázkách.
V roce 1259 Tomáš Paříž opouští a odjíždí do Itálie, kde stráví šest let života. V Itálii dokončuje své dílo Suma proti pohanům, kterou začal psát už v Paříži. Suma byla příručka pro misionáře působící mezi židy a muslimy. Má formu souvislého výkladu nikoliv souboru disputací. Dělí se na čtyři knihy, kdy první kniha pojednává o boží přirozenosti, pokud ji lze poznat pouhým rozumem, bez pomoci zjevení. Druhá kniha se zabývá světem a jeho stvořením od Boha. Třetí kniha vykládá, jakým způsobem mají rozumné bytosti hledat své štěstí v Bohu a je tedy věnována etickým otázkám. Ve čtvrté knize Sumy proti pohanům nalezneme typické křesťanské nauky jako je nauka o Trojici, vtělení aj. V prvních třech knihách používá Tomáš biblických textů pouze k ilustraci a potvrzení argumentace. Tuto svou metodu vysvětli je Tomáš ve druhé kapitole první knihy takto:
Mohamedáni a pohané s námi nesouhlasí v přijímání autority Písma, takže je nemůžeme proti nim používat takovým způsobem, jako třeba můžeme disputovat proti židům s odvoláním na Starý zákon a proti heretikům s odvoláním na zákon Nový. Oni totiž nepřijímají ani Starý ani Nový. Musíme se proto uchýlit k přirozenému rozumu, s nímž musí souhlasit všichni lidé.
Tomáš zastává filosofii, že rozum může odhalit jen některé pravdy o Bohu, jiné např. nauka o Boží Trojici a o vtělení jsou pouhým rozumem nedokazatelné a je možné je poznat jen na základě zjevení. Po vytyčení hranic mezi rozumem a vírou Tomáš uvažuje, co je rozum s to říci o boží existenci . Někteří lidé jsou přesvědčení, že teze, že Bůh existuje, nepotřebuje důkazu. „Boží existuje“ je prý samozřejmá pravda, neboť každý, kdo ví co slovo „Bůh“ znamená, musí nahlédnou, že Bůh existuje. Filosofové se vskutku pokoušeli dokázat boží existenci z této definice, a to od sv. Anselma, který žil asi stol let před Tomášem, až do našich dnů. Tomáš takové pokusy odmítal. Soudil, že přesvědčení, že boží existence je samozřejmá, pochází z toho, že lidé jsou zvyklí slyšet od nejrannějšího dětství mluvit o Bohu. Není-li boží existence samozřejmá, vyžaduje důkaz a Tomáš vskutku v dalším výkladu formuluje dva dlouhé a nesnadné důkazy založené na učení Aristotelovy Fyziky. Poté dokazuje různé pravdy o boží přirozenosti: Bůh je věčný, neměnný, nehmotný a prostý jakékoliv složenosti. Zdůrazňuje však, že všechny tyto pravdy jsou v podstatě negativní: říkají nám, jaký Bůh není, ale neposkytují nám žádný pravý vhled do toho, co Bůh je. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera422
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse