Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případová analýza úspěchu v podnikání

Případová analýza úspěchu v podnikání

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá případovou analýzou úspěchu v podnikání. Uvádí, co všechno je zapotřebí k tomu, aby bylo úspěchu v podnikání dosaženo, co všechno má na úspěch větší, či menší vliv, i jak se tyto vlivy odrážejí na úspěchu v podnikání.

Obsah

1.
Úvodem
2.
Co je to podnikání, kdo je podnikatel, proč podnikat
2.1.
Podnikání a business
2.2.
Proč podnikat
2.3.
Co je to úspěch, kritéria úspěchu
2.4.
Úspěch
2.5.
Kritéria úspěchu
3.
Případová studie úspěchu v podnikání
4.
Závěr

Úryvek

"b) Kritéria úspěchu

Existuje spousta teorií, které popisují vlivy na úspěch. Ty jsou zájmem výzkumů různých vědních disciplín již od 2.poloviny minulého století.

-Teorie vlastností (D.C.Clelland) – předpokládá existenci typických vlastností podnikatele a faktoru „nAch“ (vysoká potřeba dosahování cílů)
-Teorie životních okolností – vysvětluje úspěch v podnikání existenci dvou faktorů, push faktoru (špatné pracovní podmínky, propuštění, …) a pull faktoru (potřeba změny, využití příležitosti)
-Vliv podnikatelského prostředí – úspěch v podnikání určuje politické a ekonomické prostředí. Vzniká podnikatelská infrastruktura.
-Faktor vnímání žádoucnosti a proveditelnosti (Hisrich a Peters 1992)
-Timmonsův model (2001) – k dosažení úspěchu je zapotřebí tří faktorů – hnací síly (zakladatelé, příležitosti, zdroje), soulad mezi nimi a načasování.
-Systémový přístup – vychází z předpokladu, že na úspěchů se podílí mnoho faktorů a ty dělí na faktory objektivní (kvalita podnikatelského prostředí, svoboda vlastnictví, politická podpora pro podnikání, vliv ekonomiky, otevřenost a volnost trhu, podnikatelská kultura, infrastruktura, vhodné sociální prostředí) a faktory subjektivní (podnikavost, dispozice, osobní vlastnosti, motivace, pozitivní myšlení)

Podobně se faktory úspěchu v podnikání dají sloučit také do tří skupin (M.Lukeš, I..Nový 2005). Jsou to:
-Osobnostní a další individuální charakteristiky podnikatele
-Podnikové činnosti a management firmy
-Prostředí, ve kterém se podnikání odehrává

Osobnostní charakteristiky částečně vystihuje také desatero úspěšného podnikatele (J.Veber, J.Srpová 2005), kde zmiňují především tyto vlastnosti: vytrvalost, sebedůvěra, odpovědnost, informovanost, iniciativa, monitoring a využití příležitostí a svých silných stránek (zde bych doplnila vhodnost proveditelnosti metody biografické SWOT analýzy osobnosti), koncepce cena-kvalita-flexibilita, úsilí o úspěch, racionální chování a respektování okolní reality.
Výše zmiňovaní autoři se na otázku úspěchu v podnikání dívají také z jiné strany a celkově doporučují následující kroky:

-Získat motivaci a mít odhodlání podnikat (Proč chci podnikat ? Jaké jsou mé osobní a jaké podnik.plány ? Jak se shodují? Co na to rodina ? Jaký bude můj denní režim ?)
-Zvážit osobní předpoklady pro podnikání (Jsem schopen zrealizovat svůj nápad ? Znám všechna rizika ? Jsem schopen čelit ztrátě ? Potřebuji doplnit vzdělání ?)
-Objevit a definovat podnikatelský nápad nebo mezeru na trhu (Jací jsou moji potencionální zákazníci ? Kolik produktů jsem za určité období schopen prodat ?
-Vyjasnit podnikatelský záměr (vymezení okruhu výrobků a služeb, vymezení vhodného trhu, potencionálních zákazníků, zmapování konkurence)
-Vyjasnit potřebu finančních a dalších zdrojů (Mám dostatek lidských, finančních, materiálních a informačních zdrojů ? Kde je získám ? Jaké mám vybavení ? …)
-Vymezit předmět činnosti a zvolit vhodnou právní formu podnikání (Jaké kroky je třeba uskutečnit -- Jaký kapitál je nutný ? Jaké jsou daňové povinnosti ? …)
-Připravit zakladatelský rozpočet (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžný majetek, provozní náklady, daně , poplatky, reklama, mzdy, nájem, služby, atd.)
-Sestavit podnikatelský plán (poslání firmy, cíle, strategie, popis výrobků a služeb, konkurence, postavení na trhu, management, rizika, atd.)

3. Případová studie úspěchu v podnikání

Pro uvedení příkladu úspěšného podnikání v ČR si dovoluji sáhnout trochu do minulosti, přestože samozřejmě i dnes existuje řada schopných podnikatelů. Člověk, kterého chci zmínit, je, podle mého názoru, v naší postkomunistické době doslova pojmem. Je vzorem mnohým nynějším podnikatelům, jeho systém podnikání se vyučuje i na univerzitách v USA. Přesto je veřejností, ale také i některými našimi odborníky stále velmi opomínán, což je mým důvodem k uvedení jeho jména v této práci. Je to pan Tomáš Baťa (1876 – 1932), také jeho nevlastní bratr J.A.Baťa a jeho syn Tomáš Baťa, přezdívaný též jako Tomík."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14710
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse