Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Připojení Lužic k českému státu

Připojení Lužic k českému státu

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce pojednává o připojení Lužic k českému státu. Mapuje vývoj Horní a Dolní Lužice jako součást českého státu a zmiňuje jejich několikerá připojení a ztráty v dějinách naší země.

Obsah

1.
Poloha Horní a Dolní Lužice
2.
Milčansko a Milčané od 10. do 14. století
3.
Území Lužičanů
3.1
Vývoj v 11. století
3.2
Spojení Lužice a Míšně ve 12. století
3.3
Karel IV. a Lužice
3.4
Husitské války
3.5
Jiří z Poděbrad a zisk Lužic
3.6
Vláda Ferdinanda II. a ztráta Lužic
3.7
Definitivní ztráta Lužic v 19. století
3.8
Rok 1918 a pokus vytvořit nezávislý lužickosrbský stát

Úryvek

"Území pozdější Horní a Dolní Lužice je v podstatě sídlem dvou nejvýchodnějších kmenů polabských Srbů, sídlíích mezi Labem a Odrou. Jižním z nich byli Milčané, dosahující až k severnímu českému pohraničí s hlavním hradem Budyšínem. Ti tvořili jádro pozdější Horní Lužice. Severně od Milčanů sídlili Lužičané s několika hrady. Jejich území byla pozdější Dolní Lužice a oni dali jméno oběma zemím.
Milčansko kolísalo mezi Míšní, Polskem a Čechami. Milčané patřili snad již k Sámově říši, ale jistě náležili Velkomoravské říší za Svatopluka, (928). Roku 932 Milčané platili poplatky markrabatům míšenským. V roce 936 markrabě Géra připojil celé Milčansko ke svému území. Po Gérově smrti se jeho marka rozpadla a na jihu se vytvořila marka míšenská, ke které patřilo i území Milčanů. Když v roce 984 – 5 zasáhl český kníže Boleslav II. svou mocí do míšně dostalo se Milčansko v roce 1002 pod vládu Polska, která byla stvrzena mírem v roce 1018. Toto trvalo jen do roku 1032, kdy bylo Milčansko zase hrabstvím, spojeným s Míšní. V této době se Milčansku začalo také říkat Budyšínsko. Do styku s Čechami se Budyšínsko dostalo znovu za Vratislava II., který jej roku 1076 dostal od císaře Jindřicha IV. Lénem. Poté dal jako věno Vratislav II. Budyšínsko spolu s Nišanskem své dceři Juditě provdané za Viprechta z Grojče, ten obě země odkázal roku 1128 svému synu Soběslavovi. Kníže Soběslav po Jindřichově smrti v roce 1135 připojil zemi k českému státu. Nástupce Soběslava, Vladislav II. někdy po roce 1142 Budyšínsko ztratil, to přešlo na makrabata míšenská a dostal ho zpět roku 1156 jako říšské léno. Od této doby tvořilo Budyšínsko na sto let součást českého státu. Z rukou českých králů dostali v roce 1253 braniborští Askaniové jako věno pro sestru Přemysla II. Beatrix, provdanou za markraběte Otu III. Ota III. Zde vládl spolu s bratrem Janem I. A v roce 1268 si jejich potomci rozdělili dosud jednotné Budyšínsko na dvě části: Budyšínsko a Zhořelecko. Po vymření Otovi linie ve Zhořelci roku 1317 spojil Valdemar III. oba díly v jeden. Po smrti Valdemara III. v roce 1319 se Zhořelecka zmocnil Otův vnuk Jindřich Javorský a Budyšínsko připadlo králi Janovi. Zhořelec však nebyl spokojen s novým pánem a až v roce 1329 se Jindřic Javorský Zhořelecka vzdal ve prospěch krále Jana. Poté král Jan 19. Května 1329 připojil Zhořelec k českému státu, tzv. inkorporace a prohlásil jej za jeho neoddělitelnou a nezcizitelnou součást. 8. června 1339 udělil totéž i Budyšínsku. Za vlády Karla IV. Byla po připojení Wojerecy a Rólan celá země v jednech rukou. Vedle toho se také začalo Budyšínsku říkat Horní Lužice. Karel IV. pak sám opakoval inkorporaci Horní Lužice do českého státu a to 7. dubna 1348 spolu s inkorporací Slezska a ještě jednou totéž udělal 9. října 1355.

Území Lužičanů
Neboli vlastní Lužice, později Dolní Lužice nebo také Niederland se pohybovala mezi Míšní, Polskem, Braniborskem, Magdeburkem a českým státem. Počátky dějin Dolní Lužice, jsou celkem obdobné jako u Milčanska. Zasahuje sem Sámova a Velkomoravská říše. Od roku 932 je postupně dobývána z Míšně a od roku 963 tvoří spolu s Milčanskem část Gerovy marky. Po Gerově smrti je počítána k marce východní. V letech 1002 – 1032 je tu panství polské. Rokem 1032 se Lužičané vrací do rukou markrabat východních(Ditrich). Panství nad markou východní a s ní spojeným územím Lužičanům však kolísá, převahou jsou v této době markrabata Wettinové. Mezi nimi je najednou vsunuto panství České, které má krátce převahu nad Lužicí, když císař Jindřich IV. po smrti Wettina Dediho dal marku východní a s ní i Lužici v roce 1075 českému králi Vratislavu II, které se později vzdal ve prospěch syna Dediho Jindřicha I. Lužice byla spojena v roce 1136 s Míšenskem v rukou Wettinů. Toto Wettinské panství se nad Lužicí udrželo až do začátku 14. století."


Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20601
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse