Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava chloridu sodného, acidobazický charakter roztoků

Příprava chloridu sodného, acidobazický charakter roztoků


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje přípravu chloridu sodného neutralizací. Ve druhé části se práce věnuje acidobazicitě roztoků. Je vhodná jako příprava na laboratorní praktikum, nebo jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu.

Obsah

1.Příprava chloridu sodného
1.
Zadání
1.
Pomůcky
1.
2. Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce
4.
Závěr
5.
Acidobazický charakter roztoků

Úryvek

"PŘÍPRAVA CHLORIDU SODNÉHO NEUTRALIZACÍ

1. ZADÁNÍ

Připravte chlorid sodný neutralizací vodných roztoků hydroxidu sodného a kyseliny chlorovodíkové o koncentracích 1 mol.dm-3.K přípravě použijte 8ml roztoku NaOH.
Vypočítejte teoretický výtěžek a relativní výtěžek produktu, zdůvodněte rozdíly.

1.1. POMŮCKY

Lodička
Váha
Odměrná baňka
Tyčinka
Kádinka
Pipeta
Porcelánová miska
Vařič
exsikátor

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP

V odměrných baňkách 100 cm3 připravíme roztoky NaOH a HCl požadované koncentrace. Při přípravě roztoku HCl vyjděte z roztoku, který máte k dispozici na stole. Jeho přesné složení zjistěte dopočtem.
Do kádinky odměřte 8ml roztoku NaOH, přidejte asi 5 kapek fenolftaleinu a po malých dávkách přidávejte roztok HCl až do úplného odbarvení roztoku (po každém přídavku krouživým pohybem zamíchejte roztok, kyselinu přidejte v mírném přebytku).
Získaný roztok chloridu sodného podrobíme krystalizaci. Roztok přelijeme do porcelánové misky a na síťce zahříváme až do úplného odstranění vody. Teplotu regulujeme tak, aby krystaly neprskaly z misky. Po odstranění vody necháme misku se solí vychladnout v exsikátoru a pak zvážíme."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55cd9125ac7d.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_chloridu_sodneho.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse