Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava chromové zeleně, příprava Mohrovy soli

Příprava chromové zeleně, příprava Mohrovy soli


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje přípravu chromové zeleně a v následující úloze přípravu Mohrovy soli. Je vhodná jako příprava na laborky, nebo jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu. Nejsou zde uvedeny výpočty ani naměřené hodnoty, protože ty se pokaždé liší.

Obsah

1.Příprava chromové zeleně
1.1.
Zadání
1.
Pomůcky
1.1.2.
Prracovní postup
1.1.3.
Nákres aparatury
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce
4.
Závěr

1.
Příprava Mohrovy soli
1.1.
Zadání
1.
Pomůcky
1.
2. Prracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce

Úryvek

"PŘÍPRAVA CHROMOVÉ ZELENĚ

1. ZADÁNÍ

Připravte chromovou zeleň tepelným rozkladem dichromanu amonného. Při přípravě vyjděte z navážky dichromanu amonného, kterou zadá vedoucí cvičení. Vypočítejte teoretický výtěžek a relativní výtěžek produktu, zdůvodněte případné ztráty

1.1. POMŮCKY

Silnostěnná zkumavka
Lodička
Erlenmayerova baňka
Stojan
Kahan
Papír
Kádinka
Vařič
Střička
Filtrační papír
Exsikátor
Hodinové sklo
Váha
Vařič
Sušárna
Bűchnerova nálevka
Odsávací baňka
Vodní vývěva

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP

Na vahách odvážíme zadané množství dichromanu amonného (1,5 g). Navážku vsypeme do silnostěnné zkumavky, kterou upevníme do stojanu a nad ní umístíme Erlenmayerovu baňku obrácenou dnem vzhůru tak, aby její hrdlo zasahovalo asi 2 cm pod ústí zkumavky
Obsah zkumavky mírně zahřejeme. Po určité době zahřívání proběhne prudká exotermní reakce. Vzniká kyprý oxid chromitý. Po skončení reakce se hořící špejlí přesvědčte, že je v baňce dusík.
Oxid chromitý sesypeme do kádinky, vyvaříme asi ve 150cm3 destilované vody a zfiltrujeme. Na filtru promyjeme horkou destilovanou vodou, vysušíme v sušárně a po vychladnutí zvážíme."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c5e45270a65.zip (36 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_chromove_zelene.doc (116 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse