Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava hodiny kondičního cvičení s hudbou

Příprava hodiny kondičního cvičení s hudbou


Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přípravu na hodinu kondičního cvičení s hudbou, jejíž součástí je rozcvička, a vlastní cvičení zaměřené na různé partie těla.

Obsah

1.
Rozcvičení
2.
Hlavní část:
2.1.
Dolní končetiny
2.2.
Horní končetiny a trup
2.3.
Břicho
2.4.
Horní končetiny a činky
2.5.
Záda

Úryvek

"Kondiční cvičení s hudbou
pomůcky:činky(jednoruční), podložky, stupínky, lavičky, kazeta
intervaly: 30 s cvičit 5-10 s přesun

Rozcvičení
trup: ve stoji rozkročném, kroužit trupem 4+4
předklony ve stoji rozkročném, do 4 poloh 12*
ve stoji rozkročném úklony 3+3
DK: podpor v kleku vzad->podřep únožný P -> podřep zánožný P ->
zpět do kleku, provést na L 2*
ve stoji předkopávat, z rozpažení předpažovat 2+2
HK: kroužit pažemi, předloktím, zápěstím ( ruce spojeny)
upažením zapřít o oporu, vytáčet trup, protahovat prsní sval 2+2
vzpažit skrčmo,zapřít si dlaní loket, tlačit loktem proti dlani 2+2
předpažit, chytit si dlaň a protahovat předloktí 2+2
krk: kroužit hlavou
úklony hlavou s dopomocí 2+2

Hlavní část:
DK
podřepy - činky
skipping
podřepy zánožné - činky
zakopávání
HK+ trup
kliky
rozpažovat pokrčmo- činky
rozpažovat v lehu na lavičce - činky
rozpaž 2"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tvx0018.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kondicni_cviceni_s_hudbou.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse