Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava iodoformu z acetonu, extrakce kyseliny benzoové

Příprava iodoformu z acetonu, extrakce kyseliny benzoové


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje přípravu iodoformu z acetonu a extrakci kyseliny benzoové, která je popsána v druhé úloze. V práci naleznete všechny potřebné tabulky, pomůcky i postupy. Je vhodná jako příprava na laborku, nebo jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu.

Obsah

1.
Příprava iodoformu z acetonu
1.
Zadání
1.1.1.
Pomůcky
1.1.2.
Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce


1.
Extrakce kyseliny benzoové
1.1.
Zadání
1.1.1.
Pomůcky
1.1.2.
Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce

Úryvek

"PŘÍPRAVA JODOFORMU Z ACETONU

1. ZADÁNÍ

Dle níže uvedeného pracovního postupu připravte z acetonu jodoform.

1.1. POMŮCKY

Váhy
Zábrusová baňka
Odměrný válec
Varná tělíska
Filtrační papír
Střička
Bűchnerova nálevka
Odsávací baňka
Vodní vývěva
Zpětný chladič
Topné hnízdo
Kádinka
Hodinové sklo
Stojan

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP
Do baňky na objem 250 ml vpravíme 7,5 g jódu a přidáme k němu 10 ml acetonu. Ke směsi přidáváme po malých dávkách za stálého míchání a chlazení pod tekoucí vodou 75 ml roztoku NaOH. Po přidání veškerého hydroxidu počkáme, až zmizí hnědá barva jódu, reakční směs naposledy ochladíme, vyloučený jodoform zfiltrujeme přes Bűchnerovu nálevku a na filtru promyjeme vodou.
Surový jodoform přečistíme rekrystalizací z ethanolu. Produkt rozpustíme v čisté zábrusové baňce asi v 50 ml teplého ethanolu. Pokud se jodoform nerozpustí, je nutné přidat ethanol. Poté baňku vložíme do topného hnízda, nasadíme zpětný chladič s vodním chlazením a uvedeme do varu. Potom baňku odstavíme z topného hnízda. K roztoku přidáváme přes zpětný chladič vodu (zpočátku rychle, na konci po kapkách) až do okamžiku, kdy se v roztoku objeví zákal. Roztok ochladíme pod tekoucí vodou, přičemž z něj vykrystaluje jodoform, který zfiltrujeme na Bűchnerově nálevce. Jodoform na filtru promyjeme studenou vodou, pořádně odsajeme a necháme na vzduchu vyschnout. Po vysušení zvážíme a porovnáme s teoretickým výtěžkem."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c5e5c969505.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_jodoformu.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse