Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava kyseliny fumarové

Příprava kyseliny fumarové


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje přípravu kyseliny fumarové. V práci obsahuje pomůcky, pracovní postup, výpočty a výsledky práce. Je vhodné ji využít jako přípravu na vlastní laboratorní měření, nebo jako inspiraci při tvorbě protokolu.

Obsah

1.
Zadání
1.1.
Pomůcky
1.2.
Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce

Úryvek

"1. ZADÁNÍ

Podle pokynů uvedených níže připravme kyselinu fumarovou

1.1. POMŮCKY

Varná baňka
Váhy
Varná tělíska
Topné hnízdo
Zpětný chladič
Filtrační papír
Střička
Bűchnerova nálevka
Odsávací baňka
Vodní vývěva
Tyčinka
Vařič
Skládaný filtr
Nálevka
Erlenmayerova baňka
Hodinové sklo

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP
Do varné baňky vložíme 4,9 g maleinanhydridu, 25 ml vody, 0,1 g thiomočoviny (katalyzátor) a přidáme několik varných tělísek. Směs vaříme v topném hnízdě pod zpětným chladičem 30 minut. Během této doby se z roztoku začnou vylučovat krystalky produktu. Po skončení zahřívání směs ochladíme na 20C pod tekoucí vodou, vyloučený surový produkt odsajeme na Büchnerově nálevce a promyjeme dvakrát 10 ml ledové vody.
Surový produkt přečistíme rekrystalizací. Kyselinu fumarovou rozpustíme v nejmenším možném množství horké vody (podle získaného množství - cca 75 ml, pokud se v tomto množství beze zbytku nerozpustí, musíme přidat trochu horké vody) a přivedeme k varu. Roztok odstavíme z vařiče, přidáme asi jednu lžičku aktivního uhlí – karborafinu a poté opět necháme přejít varem. Takto získanou směs přefiltrujeme přes nahřátou nálevku se skládaným filtrem do Erlenmayerovy baňky, ochladíme pod proudem vody a vyloučené krystalky odsajeme na Büchnerově nálevce. Po vysušení produkt zvážíme a porovnáme s teoretickým výtěžkem."


Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty o rozsahu cca 1 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e0571338563.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_kyselina_fumarove.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse