Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava kyseliny saliciové

Příprava kyseliny saliciové


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce popisuje přípravu kyseliny saliciové, tedy acylpyrínu. Naleznete zde pracovní postupy, použité pomůcky a potřebné tabulky. Práce je vhodná jako příprava na laborky i jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu.

Obsah

1.
Zadání
1.1.
Pomůcky
1.2.
Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce

Úryvek

"1. ZADÁNÍ

Podle níže uvedeného návodu připravte kyselinu acetylsalicylovou (acylpyrín).

1.1. POMŮCKY

Váhy
Varná tělíska
Filtrační papír
Střička
Bűchnerova nálevka
Odsávací baňka
Vodní vývěva
Tyčinka
Vařič
Kádinka
Odměrný válec
Skládaný filtr
Nálevka
Erlenmayerova baňka
Hodinové sklo

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP

Do Erlenmayerovy baňky o objemu 100 ml vpravíme 3 g kyseliny salicylové, 5 ml acetanhydridu a 5 kapek koncentrované kyseliny sírové. Tuto směs zahříváme na vroucí vodní lázni 40-50 minut. Zahřívání provádíme v digestoři.
Po uplynutí uvedené doby vyjmeme Erlenmayerovu baňku z vodní lázně a opatrně přidáme do reakční směsi 2 ml vody. Nadbytečný acetanhydrid se bouřlivě rozloží a směs se uvolněným teplem uvede do varu. Po odeznění reakce přidáme ještě 20 ml vody a mícháme tyčinkou do vychlazení a vyloučení krystalů acetylsalicylové kyseliny.
Vzniklý produkt odsajeme na Buchnerově nálevce. Surový produkt přečistíme rekrystalizací. Kyselinu acetylsalicylovou rozpustíme v nejmenším možném množství horké vody a přivedeme k varu. Roztok odstavíme z vařiče, přidáme asi jednu lžičku aktivního uhlí - karborafinu a poté opět necháme přejít varem. Takto získanou směs přefiltrujeme přes nahřátou nálevku se skládaným filtrem do Erlenmayerovy baňky, ochladíme pod proudem vody a vyloučené krystalky odsajeme na Büchnerově nálevce. Po vysušení produkt zvážíme a porovnáme s teoretickým výtěžkem."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e2c833b79ca.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
priprava_kyseliny_saliciove.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse