Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Příprava na zkoušku z ekonomiky - výpisky z přednášek

Příprava na zkoušku z ekonomiky - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá z třinácti vypracovaných kapitol na téma ekonomika. Zabývá se tak například podnikem, majetkovou a kapitálovou strukturou, personálním a finančním zajištěním nebo zrušením podniku.

Obsah

1.
Cíle podniku, klasifikace
1.1
Znaky
1.2
Členění cílů
2.
Typologie podniků
2.1
Národní hospodářství a jeho subjekty
2.2
Ziskový a neziskový sektor
2.3
Subjekty národního hospodářství
2.4
Obchodní společnosti
2.5
Družstva
2.6
Smluvní závazkové vztahy
3.
Majetková a kapitálová struktura
3.1
Aktiva
3.2
Pasiva
3.3
Optimalizace struktury kapitálu
3.4
Ukazatelé poměru a vztahu mezi kapitálovou a majetkovou strukturou
3.5
Ukazatele sloužící k optimalizaci kapitálové struktury
4.
Založení a vznik podniku
4.1
Právní proces založení podniku
4.2
Zahájení provozu
5.
Volba právní formy podnikání
5.1
Příklad s řešením
6.
Podnikatelský projekt
6.1
Struktura - etapy života podniku
6.2
Sestavení podnikového plánu
7.
Personální zajištění
7.1
Charakteristika, získávání a výběr pracovníků
8.
Materiálně-technické zajištění
8.1
Výčet a charakteristika technických zdrojů
8.2
Leasing, forfating, faktoring
9.
Finanční zajištění
9.1
Aktiva a pasiva
9.2
Cizí a vlastní zdroje
9.3
Náklady podniku a jejich členění
9.4
Výnosy
9.5
Hospodářský výsledek
9.6
Efektivnost
9.7
Optimalizace struktury kapitálu
10.
Růst podniku
10.1
Příklady
10.2
Tempo růstu tržeb
10.3
Firmy
10.4
Způsoby a kroky k zabezpečení růstu firmy
11.
Krize podniku
11.1
Příčiny a faktory
11.2
Povaha
11.3
Původ a stadium krize podniku
12.
Sanace podniku
12.1
Scénáře a alternativy jako metody řešení krize
13.
Zrušení a zánik podniku


Úryvek

1. „scénáře a jejich alternativy jako metody řešení krize

oblast – krizový management – preventivní scénáře a scénáře řešící krizi
- vychází z nastavených systémů řízení procesů, které specifikují i nástroje podniku v případě vzniklé krize
- systém certifikované jakosti a řízení procesu = IZO, TQM

IZO
- nejčastěji využívaný systém řízení procesů
- založen na:
- na přesném popisu – na personálním a jiném zajištění, rozdělení kompetencí a odpovědnosti i způsob jak předcházet a zejména řešit vzniklé krizové situace (krize = neshoda)
- v příručce jakosti – popsané všechny procesy
- metodice hodnocení - metodika měřitelnosti stanovených procesů jako základní scénář prevence krizí
- nastavení systémů kontroly - co do pravidelnosti, obsahu, vzájemné provázanosti a odpovědnosti
- kontroling – průběžné sledování plnění cílů
- kontrola – až na konci kontrolingu
- škodovka, telekom, banky……
- IZO 9000
- IZO 14 000 – environmentální management – životního prostředí
TQM
- komplexní řízení kvality
- pouze sleduje kvalitu produktů, činností spočívající ve striktním a jasném delelgování odpovědnosti za kontrolu kvality
- kvalita = úspěšnost
- scénáře v případě krize se zaměřují na opatření v oblasti kavlity
- uplatňuje se hodně v Japonsku

Scénáře

- preventivní

- co v něm musí být obsaženo:
- proces kterého se týká
- odpovědné osoby
- určení nástrojů prevence pro konkrétní proces
- časový harmonogram přijímaných preventivních opatření a zpětná vazba (kontrola těchto opatření)
- určit finanční stránku
- sleduje cíle:
- bezprostřední reakce na vzniklou krizi jako budoucí úspěšnost (když se něco stane poučit se)
- reakce na předpokládané negativní vlivy a faktory vnitřní i vnější (řešit problém dříve než nastane)


- krizové

- měly by obsahovat specifikaci a analýzu příčin krize
- srovnání předchozího vývoje se současností včetně zjištění odchylek od plánovaného stavu
- určení varovného programu
- řešení konkrétní krize: faktory, signály a impulsy. Které shledává vedení za možnosti řešení té krize
- měl by končit kompromisním přijetím výsledného návrhu řešení krize
- harmonogram varovného programu
- plán kontrolingu
- finanční kalkulace
- přesné vymezení finanční náročnosti navržených řešení co do peněžní, personální, materiálně-technické náročnosti (kolik a jak rozdělíme)
- zdroje
- rezervní fond (zákonný z čistého zisku u a.s. a s.r.o., družstva)
- spoluvytváření fondů z čistých zisků
- sanační fond
- rozvojový fond
- krizový fond
- cizí kapitál (jen když je firma ještě solventní)“

Poznámka

Jedná se o zpracované otázky ke zkoušce z ekonomiky na VOŠ. Práce obsahuje tabulky, grafy a výpočty. Čistý text práce dosahuje cca 37 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3238
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse