Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava nerozpustných uhličitanů srážením, příprava chromové žluti

Příprava nerozpustných uhličitanů srážením, příprava chromové žluti


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tento laboratorní protokol popisuje přípravu chromové žluti srážením a přípravu nerozpustných uhličitanů srážením. Jsou zde zadání, pracovní postupy i potřebné tabulky. Práce je vhodná jako příprava na hodinu, nebo jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu.

Obsah

Příprava nerozpustných uhličitanů srážením
1.
Zadání
1.1.
Pomůcky
1.2.
Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce
4.
Závěr

Příprava chromové žluti
1.
Zadání
1.1.
Pomůcky
1.2.
Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce

Úryvek

"PŘÍPRAVA NEROZPUSTNÝCH UHLIČITANŮ SRÁŽENÍM

1. ZADÁNÍ

Připravte 5,1 g uhličitanu barnatého, máte-li k dispozici Na2CO3 a BaCl2.2H2O. Úspěšnost provedené práce vyhodnoťte výpočtem relativního výtěžku produktu, zdůvodněte rozdíly.

1.1. POMŮCKY

Lodička
Vařič
Tyčinka
Kádinka
Filtrační papír
Bűchnerova nálevka
Odsávací baňka
Vodní vývěva
Váha
Sušárna
Hodinové sklo

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP

Vypočítané množství barnaté soli odvážíme na vahách s přesností na 0,01 g, uhličitan sodný odvážíme v mírném přebytku. Obě soli rozpustíme přibližně ve 100cm3 horké destilované vody.
Ještě za tepla oba roztoky smícháme (k roztoku barnaté nebo strontnaté soli lijeme po malých dávkách po tyčince za stálého promíchávání roztok Na2CO3).
Vzniklou sraženinu necháme asi 10 minut v klidu dozrát, a pak zfiltrujeme na Büchnerově nálevce. Sraženinu na filtru promyjeme malým množstvím horké destilované vody. Sušíme v sušárně při 110C asi 30 minut. Po vychladnutí v exsikátoru produkt zvážíme.


PŘÍPRAVA NEROZPUSTNÝCH UHLIČITANŮ SRÁŽENÍM

1. ZADÁNÍ

Připravte 5,1 g uhličitanu barnatého, máte-li k dispozici Na2CO3 a BaCl2.2H2O. Úspěšnost provedené práce vyhodnoťte výpočtem relativního výtěžku produktu, zdůvodněte rozdíly.

1.1. POMŮCKY

Lodička
Vařič
Tyčinka
Kádinka
Filtrační papír
Bűchnerova nálevka
Odsávací baňka
Vodní vývěva
Váha
Sušárna
Hodinové sklo

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP

Vypočítané množství barnaté soli odvážíme na vahách s přesností na 0,01 g, uhličitan sodný odvážíme v mírném přebytku. Obě soli rozpustíme přibližně ve 100cm3 horké destilované vody.
Ještě za tepla oba roztoky smícháme (k roztoku barnaté nebo strontnaté soli lijeme po malých dávkách po tyčince za stálého promíchávání roztok Na2CO3).
Vzniklou sraženinu necháme asi 10 minut v klidu dozrát, a pak zfiltrujeme na Büchnerově nálevce. Sraženinu na filtru promyjeme malým množstvím horké destilované vody. Sušíme v sušárně při 110C asi 30 minut. Po vychladnutí v exsikátoru produkt zvážíme."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e2c9b426590.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_nerozpustitelnych_uhlicitanu.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse