Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Připravenost Moravskoslezského kraje na krizovou situaci

Připravenost Moravskoslezského kraje na krizovou situaci

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento výzkumný návrh se zabývá problematikou připravenosti Moravskoslezského kraje na případnou krizovou situaci. Cílem práce je zjistit a zhodnotit, jakým způsobem jsou kompetentní složky Moravskoslezského kraje připraveny na takovou situaci, jak se liší od ideálního stavu a eventuálně nastínit možné způsoby řešení případných nedostatků. Pozornost jevěnována kromě samotného fungování systému i vzdělávací a preventivní činnosti, a to jak příslušníků IZS, tak široké veřejnosti. Moravskoslezský kraj byl vybrán záměrně jakožto nejlépe hodnocený kraj z hlediska zvládání krizových situací. Práce využívá především kvalitativních metod a technik, přičemž logika výzkumu je induktivní. Sběr dat zahrnuje jednak práci s dokumenty a jejich následnou analýzou, jednak vlastní terénní výzkum.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ukotvení problému
2.1
Vymezení aktérů
2.2
Definice krizové situace
3.
Formulace výzkumných otázek
4.
Operacionalizace a indikátory
5.
Způsobe sběru dat
5.1
Záznam dat
6.
Závěr
7.
Seznam literatury

Úryvek

"2. Ukotvení problému

Od konce 80. let dochází ke změně a posunu ve vnímání konceptu bezpečnosti a otvírá se tak prostor pro nová témata a problémy. V rovině analytické již nehraje prim pouze úroveň národní či mezinárodní, do popředí se dostávají i otázky spojené s bezpečností jedince, tzv. human security. Bezpečnost se tak z čistě vojensko-politického zaměření rozšiřuje i na oblasti nevojenského charakteru. V tomto ohledu se často využívá tzv. sektorového přístupu, kdy například Buzan rozlišuje sektory politické, vojenské, environmentální, společenské a ekonomické. Všechny tyto sektory jsou vzájemně propojené, v některých případech dokonce neexistuje ani jasná hranice. Důležitým faktorem však také je rozsah a charakter hrozby.
Z výše uvedeného vyplývá, že nové oblasti otvírají rovněž nové možnosti a prostor pro analýzu a další zkoumání jak aktérů, tak referenčních objektů.
V případě krizové situace se bude na jejím zvládnutí podílet široké spektrum aktérů. Proto je v nejširším měřítku možné zkoumat téměř cokoliv, co nějakým způsobem s Moravskoslezským krajem souvisí. Vzhledem ke komplexnosti a rozsáhlosti zkoumaného objektu (systému) ho nelze zkoumat celý, protože by taková analýza byla povrchní a zkreslená, což by mohlo výrazně snížit její výpovědní hodnotu. Abych předešel tomuto problému, vybral jsem si pouze jednu dimenzi tohoto objektu, a to krajský integrovaný záchranný systém.

2.1 Vymezení aktérů

Integrovaný záchranný systém (IZS) je „efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události“. V rámci IZS se budu věnovat pouze primárním složkám: Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky, protože se domnívám, že v případě krizové situace by tyto složky měly reagovat jako první a zajistit základní pomoc, obnovu či eliminaci následků. Přestože je význam sekundárních složek IZS značný, jejich analýza není cílem této práce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17401
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse