Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přípravné řízení trestní

Přípravné řízení trestní

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text uvádí podrobné informace a náležitosti o přípravném trestním řízením hlavně z hlediska trestního práva procesního. Definuje trestní právo hmotné, trestní řízení. Vyjmenovává právní předpisy. Vypisuje hlavní zásady trestního práva procesního a subjekty trestního řízení. Charakterizuje fáze trestního řízení. Informuje o zkráceném přípravném řízení a věnuje se dokazování v trestním řízení.

Obsah

1.
Trestní právo hmotné x trestní právo procesní
1.1.
Trestní řízení
1.2.
Trestní právo procesní má úzký vztah k jiným právním odvětvím
1.3.
Právní předpisy
1.4.
Působnost trestního řádu
2.
Hlavní zásady trestního práva procesního
3.
Subjekty trestního řízení
3.1.
Orgány činné v trestním řízení
3.1.1.
Soudy a jejich soustava
3.1.2.
Státní zastupitelství a jejich soustava
3.1.3.
Policejní orgán
4.
Fáze trestního řízení
4.1.
Přípravní řízení – definice § 12 odst. 10 trestního řádu
4.1.1.
2 typy přípravného řízení
4.1.2.
Formy přípravného řízení
4.1.3.
Postup před zahájením trestního stíhání
4.1.4.
Vydání záznamu o zahájení úkonů v trestním řízení
4.1.5.
Účinky zahájení trestního stíhání
4.2.
Vyšetřovací orgány
4.3.
Rozhodnutí po skončení vyšetřování
5.
Zkrácené přípravné řízení
6.
Stručně k dokazování v trestním řízení
6.1.
Důkaz
6.2.
Důkazní prostředky
6.3.
Operativně pátrací prostředky

Úryvek

"Působnost trestního řádu:

1. osobní – působně zásadně vůči všem fyzickým a právnickým osobám na území ČR, výjimka : procesní exempce – nestíhatelnost, § 10 tr. řádu, příklad – čl. 27 odst. 4 Ústavy – poslance nebo senátora nelze stíhat bez souhlasu příslušné parlamentní komory, č.l. 86 Ústavy – soudce Ústavního soudu lze trestně stíhat jen se souhlasem Senátu, soudci obecných soudů ( § 76 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích),

- v pochybnostech, zda je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení rozhoduje Nejvyšší soud ( § 10 odst. 2 tr. řádu ).

2. věcná - § 1 odst. 1 tr. řádu – trestní řád se vztahuje na řízení o trestných činech podle trestního zákona.

3. místní – platí lex fori - zákon místa soudu.
4. časová – na rozdíl od § 16 trestního zákona, provádějí se procesní úkony v trestním řízení zásadně podle procesního předpisu účinného v době, kdy se úkon provádí.


Hlavní zásady trestního práva procesního:

- zásada stíhání jen ze zákonných důvodů - § 2 odst. 1 tr. řádu, základní zásada trestního řízení, procesní vyjádření zásady „nullum crimen sine lege“, spojeno se zásadami zdrženlivosti a přiměřenosti, viz též § 89 odst. 3 tr. řádu,
- zásada presumpce neviny - § 2 odst. 2 tr. řádu, vyjádření práva na spravedlivý proces, vinu lze obviněnému prokázat jen zákonnými prostředky, obviněný není povinen dokazovat svoji nevinu, vyjádření zásady „ in dubio pro reo“ – v pochybnostech je třeba rozhodnout ve prospěch obviněného, pochybnostmi se rozumí jen pochybnosti skutkové, nikoliv právní ( zde platí jiné pravidlo – iura novit curia), vyjádřením zásady je i nestranný a nezaujatý přístup k osobám vůči kterým se vede řízení,
- zásada oficiality a legality - § 2 odst. 4 a 3 tr. řádu, výjimky ze zásady oficiality – řízení o náhradě škody, rozhodování o svědečném, soud jedná jen na základě obžaloby státního zástupce, opravné řízení je vedeno jen na podkladě podaného opravného prostředku, rozhodování o vazbě v přípravném řízení, nutný souhlas poškozeného s trestním stíháním u některých trestných činů, výjimky ze zásady legality - jde –li o osoby vyňaté z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, je-li trestní stíhání nepřípustné ( § 11 tr. řádu ), nebyl udělen souhlas s trestním stíháním, případně je-li trestní stíhání neúčelné ( § 172 odst. 2 tr. řádu ), tzv. odklony v trestním řízení – podmíněné zastavení TS, narovnání,
- zásada přiměřenosti a zdrženlivosti - § 2 odst. 4 tr. řádu,
- zásada materiální pravdy - § 2 odst. 5 tr. řádu,
- vyhledávací zásada – § 2 odst. 5 tr. řádu – orgány činné v trestním řízení jsou povinny zjišťovat právně relevantní skutečnosti a vyhledat o nich důkazy i bez návrhu stran, tato zásada platí bezezbytku pouze v přípravném řízení, v řízení u soudu se zdůrazňuje odpovědnost stran, zejména státního zástupce, který opatřuje z vlastní iniciativy nebo na žádost předsedy senátu důkazy – viz § 180 odst. 3 tr. řádu,
- zásada volného hodnocení důkazů - § 2 odst. 6 tr. řádu, opakem této dnes platné teorie byla v době inkvizičního procesu zásada zákonné teorie průvodní ( okolnost se považovala za prokázanou při existenci určité míry důkazů a naopak ), volné hodnocení důkazů neznamená libovůli orgánů činných v trestním řízení, OČTŘ hodnotí relevanci ( závažnost ) důkazů, jejich pravdivost a zákonnost ; hodnocení důkazů provedené jedním orgánem činným v trestním řízení není závazné pro jiné orgány činné v trestním řízení"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18332
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse