Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Přírodní podmínky České republiky

Přírodní podmínky České republiky


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku, která se zabývá přírodními podmínkami České republiky jako celku. Práce se nejprve věnuje poloze a rozloze, následuje podrobný geologický vývoj a jeho vliv na georeliéf. Dále se věnuje charakteristice přírodních, hydrologických a půdních poměrů. Poté stručně rozebírá živou přírodu a základní krajinné typy. V závěru řeší problematiku ochrany přírody. Práce je opatřena stručnou osnovou.

Obsah

1.
Poloha a rozloha
1.1.
Matematickogeografická poloha
1.2.
Politickogeografická poloha
1.3.
Fyzickogeografická poloha
1.4.
Rozloha
2.
Geologický vývoj a jeho vliv na georeliéf
2.1.
Litosférické desky
2.2.
Geologická období
2.3.
Prvohory
2.4.
Druhohory
2.5.
Třetihory
2.6.
Čtvrtohory
2.7.
Geomorfologie ČR
3.
Charakteristika přírodních poměrů
3.1.
Reliéf
3.2.
Česká vysočina
3.3.
Středopolské nížiny, Panonské pánve
3.4.
Podnebí ČR
4.
Charakteristika hydrologických a půdních poměrů
4.1.
Vodstvo
4.2.
půdy
4.3.
Půdní typy v ČR
5.
Živá příroda a základní krajinné typy
5.1.
Typy přírodních krajin
5.2.
Základní krajinné typy
6.
Ochrana přírody (ZCHÚ, Biosférické rezervace, NATURA 2000)
6.1.
Ochrana ŽP
6.2.
Chráněná území
6.3.
ZCHÚ
6.4.
CHKO
6.5.
Biosférické rezervace
6.6.
Chráněná kulturní oblast
7.
Osnova

Úryvek

"Poloha a rozloha
Matematickogeografická poloha- 78 864 km², od S na J 276 km, od Z na V 493- 50° a 15° se protínají v Kouřimi
-nejvíce na S- Šluknov, obec Lobendava; nejvíce na Z- Aš, obec Krásná u Aše; nejvíce na J- Vyšší Brod, Horní Dvořiště; nejvíce na V- Jablunkov, obec Hrčava
Politickogeografická poloha- má přirozené hranice, nejdelší s Německem (811 km), s Polskem (762 km), s Rakouskem (466 km) a Slovenskem (252 km)
-v centru Evropy=> centrum obchodování (Jantarová, Zlatá, Solná stezka)
-Keltové (5. st. př. n. l.)=> Germáni=> Slované (Sámova říše)=> Velká Morava=> Český stát=> Habsburská monarchie=> Rakousko- Uhersko=> ČSR + Zakarpatská Rus=> ČSR =>ČR
Fyzickogeografická poloha- nejvyšší bod Sněžka- 1603,3m; nejnižší bod Hřensko- ústí Labe
-evropské rozvodí- Kralický Sněžník- voda do 3 úmoří- 66% Severní moře (Labe, Ohře, Lužnice-nepramení v ČR), 24% Černé moře (Dunaj), 10% Baltské moře (Odra)
-klima- mírné přechodné- menší vliv oceánu, větší teplotní rozdíly, na Z mírnější a chladnější léto než na V
Rozloha- 78 864 km²,"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56acb5f543563.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Prirodni_podminky_ceske_republiky.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse