Přístupy k řízení

Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Tato kapitola s názvem přístupy k řízení je důležitá zejména z hlediska pochopení problematiky řízení v organizacích. Její motto je možno shrnout do věty typu: „Není dobré vynalézat to, co již bylo vynalezeno.“ A to platí i pro oblast lidského konání, jakým je řízení lidí, čili management. Tuto práci by bylo možné taky zjednodušeně nazvat historií vývoje řízení. Rozebírá různé přístupy řízení jako jsou například taylorismus, byrokratické řízení, Maslowovu teorii motivace a nebo systémové přístupy.

Obsah

1.
Přístupy k řízení
1.1.
Klasický management
1.1.1.
Taylorismus
1.1.2.
Fordismus
1.1.3.
Batismus
1.1.4.
Správní řízení
1.1.5.
Byrokratické řízení
1.2.
Psychologicko - sociální přístupy
1.2.1.
Hawthornský experiment
1.2.2.
Maslowova teorie motivace
1.2.3.
Teorie McGregora
1.2.4.
Herzbergova teorie dvou faktorů
1.3.
Procesní přístupy
1.4.
Systémové přístupy
1.5.
Kvantitativní přístupy
1.6.
Pragmatické (empirické) přístupy
1.7.
Management v 21. století

Úryvek

"Jde o směr v klasické teorii řízení, jehož představitelem byl francouzský inženýr
Henry Fayol. Jeho myšlenky jsou shrnuty v knize Administration Industrielle et
Génerale (1916). Je považov{n za autora první (klasické) teorie řízení.
Jestliže se Taylor zaměřil na řízení výrobního procesu, pak Fayol se orientoval
na řízení, můžeme říci v dnešním smyslu, podnikové či institucion{lní. Formuloval
přitom obecné principy řízení, z nichž mnohé mají platnost i v současnosti.
Klíčové místo Fayolovy teorie zaujím{ pět funkcí správy a čtrn{ct principů úspěšného
spr{vního řízení.
Pět funkcí spr{vy:
 Plánování - stanovení cílů a postupů, jak jich dos{hnout.
 Organizování - zabezpečení hmotných i lidských zdrojů, případně
podmínek pro vykon{v{ní pl{novaných činností.
 Přikazov{ní - přiřazov{ní úkolů podřízeným.
 Koordinace - slaďov{ní činností pracovníků.
 Kontrola - prověřov{ní souladu pl{nu a skutečnosti včetně přijmutí
příslušných opatření.
Čtrn{ct principů úspěšné spr{vní činnosti:
 Pr{ce a specializace zabezpečuje efektivnost řízení.
 Vyv{žen{ pravomoc a odpovědnost vedoucích pracovníků.
 Dodržov{ní pracovní disciplíny.
 Dodržov{ní principu jediného vedoucího.
 Jednotnost řízení - pro každý cíl m{ být jeden pl{n.
 Podřízení invidiu{lních z{jmů z{jmům organizace.
 Spravedlivé odměňov{ní.
 Princip centralizace - centrální místo vedení a kontroly.
 Hierarchick{ linie nadřízenosti a podřízenosti zaměstnanců.
 Poř{dek - lidé a zdroje mají být včas na spr{vném místě.
 Rovnost v jednání - spr{vné jedn{ní vedoucích vůči podřízeným.
 Stabilita zaměstnanců ve funkcích i v práci.
 Podněcov{ní iniciativy všech zaměstnanců.
 Spolupráce ve skupinách."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31155
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse