Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Probační a mediační služba

Probační a mediační služba


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s probační a mediační službou ČR. Nejdříve uvádí základní informace o této službě, její organizační strukturu a historii. Poté odpovídá na otázku, co je její náplní činnosti, včetně jejich cílů a základních principů. Dále definuje nejen probaci a probační dohled, ale také mediaci. Zabývá se mediací v praxi, úlohou mediátora, včetně výhod mediace apod..

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní údaje o PMS ČR
3.
Organizační struktura
4.
Historie
5.
Co je náplní činnosti PMS?
5.1.
Cíle činnosti PMS
5.2.
Základní principy práce probačních pracovníků
5.3.
Kdo je probační úředník?
6.
Probace
6.1.
Definice
6.2.
Probační dohled
6.2.1.
U podmíněného odsouzení
6.2.2.
U podmíněného propuštění z výkonu trestu
7.
Mediace
7.1.
Definice
7.2.
Mediace v praxi
7.3.
Úlohou mediátora
7.4.
Výhody mediace
7.5.
Možné výsledky úspěšné mediace
7.6.
Kdy lze mediace využít?


Úryvek

"Probační dohled po podmíněném propuštění nebo při podmíněném odsouzení
Probační dohled chápeme hlavně jako pomoc při dodržování legálního chování a klademe důraz na aspekt provázení, poradenství a péči. Dohled ve smyslu kontroly podmíněně propuštěného nebo podmíněně odsouzeného pachatele trestného činu provádíme pouze tam, kde je to na základě socio-pedagogického zvážení případu žádoucí.
Předpokladem pro úspěšné provádění probačního dohledu je proto alespoň minimální ochota klienta ke spolupráci s probační službou.

A) u podmíněného odsouzení
Soud nařizuje u podmíněného odsouzení (možné pouze pro tresty na dobu méně než 18 měsíců) dle svého uvážení probační dohled, často je tento dohled spojený s nařízením. Nařízení v tomto případě často vypadá tak, že se odsouzený musí podrobit ambulantní terapeutické léčbě. Může však také zahrnovat zákaz, jako např. nepobývat již na určitých místech atd.

B) u podmíněného propuštění z výkonu trestu
O podmíněné propuštění žádá trestaný po výkonu 2/3 trestu. Tato žádost obsahuje zprávu zařízení pro výkon trestu o jeho chování s doporučením, zda je účelný probační dohled nebo nikoliv. K tomuto bodu se vyjadřuje také trestaný a probační služba. O tom, zda bude či nebude nařízen probační dohled, rozhoduje příslušný orgán (nikoliv soud), který vydává také rozhodnutí o umístění do zařízení pro výkon trestu, o úlevách při výkonu trestu, podmíněném propuštění a nakonec také případném zpětném umístění do výkonu trestu.

MEDIACE
(lat.medius, median: tj. střed, prostřední )

definice:
Zákon o PMS (§ 2 odst.2) mediaci charakterizuje jako „mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu a vykonávané v˙souvislosti s trestním řízením“. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.

Mediace představuje neformální proces usilující o urovnání konfliktu spojeného s konkrétním trestným činem mimosoudní cestou. Výsledkem úspěšné mediace je nejen urovnání sporu a odčinění způsobených škod, ale i splnění zákonných podmínek, které umožňují soudu uplatnit některý z˙alternativních způsobů řešení trestní věci.

Využití mediace v trestní justici vychází z pohledu na trestný čin jako na konflikt mezi dvěma konkrétními osobami. V rámci mediace není pozornost věnována jen trestnému činu, ale otevírá se zde prostor k řešení sporu v jeho celistvosti, tedy i těch okolností, které jsou mimo zájem trestní justice. (Např. příčinou rvačky mohou být dlouhodobé sousedské spory. Mediace umožňuje zabývat se v souvislosti s rvačkou i příčinou těchto sporů.)"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?d=10108&j=157&k=1526&o=147; http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=5109957937000; http://www.pmscr.cz/download/Rocni_zprava_PMS_CR_-_2006.pdf.; http://web.mvcr.cz/archiv2008/prevence/obcanum/publik/ts/2003/kveten1.doc.; www.spj.cz/inc/inc.gimme.php?src=Proba%E8n%ED_dohled_po_podm%EDn%ECn%E9m_propu%9At%ECn%ED_nebo...
http://tisk.juristic.cz/179308/tisk/old.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16643
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse