Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problém a jeho obecné řešení

Problém a jeho obecné řešení

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na problém a jeho obecné řešení. Analýzy a rozhodnutí mohou být významným zdrojem poučení pro budoucí řízení firmy. Zkušenosti z řídící praxe ukazují, že společnosti vynakládají značné zdroje na přípravu a realizaci závažných rozhodnutí, ale málokdy se tato rozhodnutí zpětně analyzují a hodnotí. To pak vede i k malému využívání poznatků a zkušeností, plynoucích z chyb, obtíží i úspěchů při přípravě a realizaci závažných manažerských rozhodnutí při řešení problémů.

Obsah

1
Úvod.............................................................................................. 3
2
Problém.......................................................................................... 4
3
Situační analýza................................................................................ 5
4
Kauzální analýza.............................................................................. 6
5
Řešení problému................................................................................ 6
5.
1 Modelování................................................................................... 7
5.
2 Algoritmus.................................................................................... 7
5.
3 Praktické problémy........................................................................ 7
5.
4 Etapy procesu modelování a algoritmizace................................... 8
5.
4. 1 Fáze analýzy............................................................................. 8
5.
4. 2 Fáze syntézy............................................................................ 8
5.
4. 3 Fáze hodnocení........................................................................ 8
5.
5 Druhy rozhodnutí......................................................................... 10
5.
6 Varianty řešení problémů.............................................................. 10
5.
6. 1 Uplatnění modelové a výpočetní techniky ................................ 10
5.
6. 2 Využití týmové práce a skupinové přípravy ......................... 10
5.
6. 3 Aplikace metod podporujících tvorbu variant řešení
rozhodovacích problémů....................................................... 10
5.
6. 4 Zvyšování tvůrčího potenciálu organizace.............................. 11
6
Závěr.................................................................................................. 12
7
Použité zdroje.................................................................................... 13


Obrázek 1 Hierarchie problémů............................................................. 4
Obrázek 2 Schéma řešení problému...................................................... 9

Úryvek

"Správná formulace problému musí obsahovat jeho objekt i jeho složky. Hierarchie problému je znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 Hierarchie problémůZdroj: FLAKIEWICZ. Informace a rozhodování vedoucího., 1974, s. 78

Z obrázku 1 je patrné, že hlavním (konkrétním) problémem je I. – oprava stroje nebo koupě nového.
Vzniká problém nadřazený prvnímu II – zvýšení kapacity strojového parku.
Jemu je nadřazený problém č. III. – který charakterizují náklady (jejich výše, amortizace, snížení nákladů); investice (náklady, efektivnost, dokumentace); finance (akumulace, zisk) a výroba (růst, kvalita). Tomuto třetímu problému je nadřazená IV. řada – ekonomické postavení podniku.

Objektem problému rozumíme konkretizaci reálné situace, o které bude třeba učinit rozhodnutí. Konkretizace se týká:
• celého objektu problému – ke kterému problému vyššího řádu je možno jej přiřadit, přičemž respektujeme strukturu u více situací stejného řádu, jejich působení;
• dílčího objektu problému – co možná důkladně a úplně formulovat konkrétní situaci, která vyžaduje rozhodnutí (např. určit typ stroje, možnost jeho nahrazení novým, úloha stroje ve výrobním procesu, technické a ekonomické parametry stroje, míra jeho využití);
• významu a velikosti problému – musí obsahovat důsledky vyplývající z výchozí situace, o níž se má rozhodnout míru obtíží stupeň složitosti problému a cíl, jehož chceme dosáhnout naším rozhodnutím. Pro podnik jsou významné, neboť umožňují určit příslušnou organizační složku podniku, která má konečné rozhodnutí učinit.

U všech těchto činitelů velkou roli hrají informace, zvláště ty, které popisují problém, vysvětlivky a názory, informace o prioritě zkoumaného problému a následně i cíl analyzovaného a prezentovaného problému. Na této bázi se ale můžeme setkat i s chybami, které vyplývají z:
• neschopnosti prezentovat a formulovat problémová částečně nebo je přibližně formulovaného problému;
• z chyb (vědomých i nevědomých);
• z postupů;
• z formulace problému, odporující skutečnosti .

3 Situační analýza

Situační analýza by měla přispět ke zvýšení organizovanosti a systematičnosti práce manažera, tj. soustředit se na řešení nejdůležitějších úloh, řešit je ve správném pořadí a správnými metodami."

Poznámka

UJAK, Práce obsahuje dva obrázky o rozsahu dvou stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28876
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse