Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Problematika charakteristik autoritativních režimů Subsaharské Afriky - diplomová práce

Problematika charakteristik autoritativních režimů Subsaharské Afriky - diplomová práce

Kategorie: Politologie, Geografie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou autoritativních prvků v politických systémech Subsaharské Afriky. Popisuje tři vybrané typologie (Linz, Sartori, Chazan), na jejichž základě je možno roztřídit státy Subsaharské Afriky. K jednotlivým typologiím jsou následně předkládány možné problémy s jejich použitelností v reálné politické situaci v dané oblasti. Naznačuje fakt, že vybrané typologie nemusí vždy odpovídat reálné situaci (a to zejména v současné dynamicky se měnící a často nejasné politické situaci). Hlavní důraz je kladen na autoritativní jevy v těchto afrických zemích (nejasná role armády, politické násilí, omezování politického pluralismu apod.), které daná typologie nemusí odhalit. Na následném politickém vývoji Subsaharské Afriky jsou sledovány zejména jevy, které souvisí s různými nedemokratickými režimy (jednostranické státy, vojenské režimy). Prezentuje situaci v této oblasti světa dnes, kdy prochází na jedné straně poměrně širokým rozvojem pluralismu, ale na druhé straně v politice mnoha zemí přetrvávají autoritativní prvky. Stanovuje pracovní hypotézu, kterou v závěru práce vyhodnocuje.

Obsah

1.
Teoretická část
2.
Nedemokratické režimy - problematika terminologie
2.1.
Autoritatismus
2.2.
Vnitřní třídění autoritativních režimů
3.
Sartoriho klasifikace stranických systémů
4.
Sartoriho klasifikace versus reálná situace
4.1.
Dlouhodobá vláda jedné strany
4.2.
Státy se silným postavením nejvyššího představitele
4.3.
Vnitřní konflikty v zemích subsaharské Afriky
5.
Pozice armády v zemích Subsaharské Afriky
6.
Typologie států Subsaharské Afriky podle Naomi Chazan
6.1.
Typologie států Subsaharské Afriky
6.2.
Problematické oblasti klasifikace Naomi Chazan
7.
Politický vývoj zemí Subsaharské Afriky
7.1.
Od získání nezávislosti do 90. let 20. století
7.2.
Vojenské režimy a jejich výskyt v subsaharské Africe
7.3.
Počátek 90. let – multipartismus versus autoritativní režimy
7.4.
Situace v zemích subsaharské Afriky dnes

Úryvek

"3. 2 Vnitřní třídění autoritativních režimů:

V následující části textu bude věnována pozornost tomu jak podle výše uvedených znaků Linz roztřídil autoritativní režimy. Zde vyjmenované třídění není jediné jaké Linz vytvořil a bylo jím i jinými autory několikrát upravováno. Pro tuto práci, ale postačuje jeho první pokus o roztřídění, protože následné změny a úpravy byly prováděny jen na režimech, které se stejně na africkém kontinentu nevyskytly a nevyskytují. Ze stejného důvodu nebude všem typům věnována stejně velká pozornost a u některých bude uveden jen jejich název bez bližšího popisu.

Sedm typů podle Linze (BALÍK, KUBÁT 2004)
1) byrokraticko-militaristické
2) organicko-etatistické
3) mobilizačně-autoritativní v postdemokratických státech
4) Postkoloniální mobilizačně autoritativní režimy
5) Rasové a etnické ,,demokracie“
6) Defektní a pretotatitní autoritativní režimy
7) Posttotalitní autoritativní režimy

Typy 2, 3, 6 a 7 se v Africe nevyskytovaly a nevyskytují, tudíž jim není třeba věnovat další pozornost, protože detailní popis jednotlivých typů není účelem této práce.
A dále bude věnována pozornost pouze některým typům, které zanechávají nebo zanechaly nějako stopu v subsaharské Africe.
Prvním typem jsou režimy byrokraticko-militaristické. Tento typ režimu považuje Linz za nejčastější a jeho hlavními znaky jsou jednak dominantní role vojenského či byrokratického vedení, tyto režimy mohou fungovat bez politických stran, často je však uvnitř těchto režimů vytvořena jedna velká strana. Jako příklady z afrického kontinentu by se daly uvést několikrát ve své historii Nigérie (1966-79,1983-1989,1993-1998), současná Angola , ale těmto režimům se nepodařilo vytvořit jednu velkou politickou stranu uvnitř státu a byla a je zde stále silná opozice."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství grafů a tabulek. Součástí je resumé, abstract a keywords v angličtině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12034
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse