Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Problematika etnických menšin a migrantů v ČR

Problematika etnických menšin a migrantů v ČR


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje pojmy jako jsou migrace, příčiny migrace, sociální problémy spojené s imigrací do ČR, jejich řešení v rámci neziskového sektoru, úloha a činnost nevládních neziskových organizací v ČR a různé skupiny migrantů (žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, azylanti, nelegální imigranti, zahraniční pracovníci) či jiné.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Integrace
3.
Právní úprava azylové politiky
4.
Azylová politika České republiky
5.
Zásady politiky vlády České republiky v oblasti migrace cizinců
6.
NNO zabývající se migrací a uprchlictvím v České republice
7.
Národnostní menšiny v ČR
8.
Statistiky

Úryvek

"AZYLOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY
Historie azylové a migrační politiky České republiky
Pro lepší pochopení současné situace je v této podkapitole proveden stručný exkurz do historie azylové a migrační politiky ČR a Československa.
Kromě mnoha politických událostí, které měly na migraci ve 20. století podstatný vliv, podporuje migrační děje v ČR i sama poloha území v centrální části Evropy. Gabal tuto situaci vyjadřuje stručně takto: „Fluktuace národní a státní identity bez pohybu z místa je jedním z typických středoevropských jevů.“
Ve 20. století je možné zaznamenat několik migrační proudů, a to směřujících jak na území Československa, tak do zahraničí. Hned od počátku 20. století do roku 1930 to byla významná hospodářská emigrace, a to především do Ameriky. Druhá vlna emigrace nastala po komunistickém převratu v roce 1948, další následovala po okupaci Československa v roce 1968. Ačkoli se zveřejňované údaje liší, lze rámcově říci, že „celkem v období komunismu emigrovalo na západ až 550 tisíc lidí, což je 3,5 procenta celkové populace.“ Poslední dvě jmenované vlny emigrací již úzce souvisí s uprchlickou problematikou, protože důvody odchodu ze země, v některých případech, zakládaly nárok na požádání o politický azyl.
„Na druhou stranu zažilo předválečné Československo i dvě uprchlické vlny, z velké části tranzitující: vlnu "běženců" ze vznikajícího SSSR a vlnu uprchlíků z nacistického Německa po r. 1933.“ Nyní je nutné dodat, že už tehdy v Československu žila početná německá menšina a obecně byla celá země vnímána jako otevřená. „V Praze tehdy pomáhaly mezinárodní organizace (Liga pro lidská práva atd.) a byl založen Demokratický výbor na pomoc uprchlíkům. Tyto organizace pomáhaly uprchlíkům najít ubytování, zajišťovaly jim lékařskou péči a další nezbytnosti: především jim pomáhaly v přesídlení do dalších zemí.“
Změna, která nastala po druhé světové válce, je více než zřejmá – odsun Němců z území Československa, homogenizace společnosti, tragické důsledky na židovské menšině apod. Přesto do Československa i v tomto období přicházeli emigranti z cizích zemí. Nicméně o státní azylové politice lze mluvit jen těžko. V roce 1949 byl zrušen tzv. Ústav pro péči o uprchlíky, který existoval od roku 1938, a veškerá práva a povinnosti přešly na stát, konkrétně na Ministerstvo práce a sociální péče. Novým zákonem o ministerstvech z roku 1969 (zák. č. 2/1969 Sb.) přešly tyto kompetence na Ministerstvo vnitra.
Krátce lze ukázat (ne)fungování azylové politiky na příkladu řeckých politických emigrantů, kteří do Československa přicházeli nedlouho po skončení války. Pokud se jednalo o děti, kterých sem bylo bez rodičů přivezeno na čtyři tisíce, „byly po prvním ošetření umisťovány do dětských domovů, které se po celém Československu nouzově zřizovaly z rekreačních objektů, zámečků apod. Speciální azylová zařízení pro uprchlíky k dispozici nebyla.“ Pobyt Řeků v exilu byl považován za dočasný a byla uplatňována snaha o jejich izolaci a koncentraci. „Byli tedy usídlováni do odlehlých vesnic Krnovska, Jesenicka a Žamberska, kde po odsunu Němců zůstalo mnoho prázdných domů. Stěhovat se z těchto míst měli imigranti zakázáno.“ Tato situace se však ukázala jako neudržitelná a následoval program integrace. K požadované asimilaci však – díky velikosti řecké komunity koncentrované v průmyslových oblastech – nedošlo."

Poznámka

Ostravaská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, práce obsahuje grafy, které zabírají cca 2 stránky

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28213
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse