Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika nezaměstanosti

Problematika nezaměstanosti

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem seminární práce je problematika nezaměstnanosti. V úvodu se autor zabývá právem na práci a politikou zaměstnanosti. Dále se věnuje příčinám nezaměstnanosti a rizikovým skupinám na trhu práce. V závěru jsou pak uvedeny možné rezervy v řešení nezaměstnanosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Právo na práci
3.
Politika zaměstnanosti
3.1
Zákon č. 435/2000 Sb., §2
4.
Aktivní politika zaměstnanosti
5.
Pasivní politika zaměstnanosti
6.
Vliv vstupu do EU na politiku zaměstnanosti ČR
7.
Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT za srpen 2004
8.
Úřady práce
9.
Příčiny nezaměstnanosti
10.
Rizikové skupiny na trhu práce
10.1
Absolventi
10.2
Mladší věkové kategorie
10.3
Ekonomicky neaktivní ze zdravotních důvodů
10.4
Romové
10.5
Nekvalifikovaní a nízko kvalifikovaní uchazeči
10.6
Uchazeči pečující o děti do věku 15 let nebo o zdravotně postižené
10.7
Uchazeči o zaměstnání starší 50 let
10.8
Ekonomicky aktivní obyvatelé starší 60 let
11.
Poruchy trhu práce
12.
Typy nezaměstnanosti
12.1
Frikční
12.2
Sezónní
12.3
strukturální
13.
Možné rezervy v řešení nezaměstnanosti
14.
Závěr
15.
Otázky k zamyšlení

Úryvek

„Mladší věkové kategorie
Mladší věkové kategorie jsou, v porovnání s ostatními, ochotnější za prací migrovat (dojíždět, přestěhovat se), a to téměř bez ohledu na dosažené vzdělání. Se založením vlastní rodiny však dochází k situaci, kdy tato jejich ochota rapidně klesá, ale zároveň jejich nová domácnost vyvíjí značný tlak na dostatečný příjem z placeného zaměstnání.

Ekonomicky neaktivní ze zdravotních důvodů
Pod pojmem „ekonomicky neaktivní ze zdravotních důvodů“ rozumíme „občany se změněnou pracovní schopností“ (dále „se ZPS). Po rozpadu nejrůznějších výrobních družstev, která ve velké míře zaměstnávala osoby se ZPS, nuceně výrazně poklesla míra ekonomické aktivity této skupiny obyvatelstva. Jen část těchto osob představuje za mimořádně příznivých okolností možný skrytý zdroj pracovních sil pro běžné zaměstnavatele. Přes řadu již přijatých opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to jak v osobní stimulaci, tak v hmotné podpoře zájmu zaměstnavatelů, patří tato sociální skupina mezi nejohroženější na trhu práce

Romové
Romy primárně na trhu práce znevýhodňuje nízká úroveň vzdělání a diskriminace ze strany zaměstnavatelů na formálním trhu práce. Nevýhodou je i slabý sociální kapitál Romů, mimo jiné v důsledku jejich koncentrace v deprivovaných rodinách, komunitách a sousedstvích se slabými vazbami k trhu práce. Vlivem těchto okolností je značná část Romů trvale závislá na neformálním trhu práce (šedá ekonomika) a na sociálních dávkách. Nabídka míst v šedé ekonomice, jež Romy využívá jako snadno dosažitelnou pracovní sílu, v kombinaci se sociálními dávkami se jim samotným jeví být relativně výhodnou alternativou, a tak pobídky k vzdělávání zatím nejsou pro většinu Romů v mladé generaci dost silné; vzdělanost Romů roste jen velmi pomalu, pomaleji než v majoritní populaci

Nekvalifikovaní a nízkokvalifikovaní uchazeči
Handicap nízké kvalifikace je u uchazečů o zaměstnání velmi často doprovázen
vyšším věkem. Zavádění nové technologie, procesy modernizace a automatizace tyto osoby z trhu práce stále více vytlačují.
Situace nízkokvalifikovaných osob je ztěžována zaměstnavateli, u kterých panuje předsudek o nízké kvalitě a motivaci této pracovní síly. Požadují proto i na pracovní místa pro osoby se základním vzděláním vyučence. Tato tendence je podporována celkovým nedostatkem pracovních příležitostí.


Uchazeči pečující o děti do věku 15 let nebo o těžce zdravotně postiženého občana
Nezaměstnané osoby v evidenci úřadů práce pečující o děti do věku 15 let nebo o těžce zdravotně postiženého občana požadují pracovní místa se zvláštní úpravou pracovní doby a pracovního režimu. Takovýchto pracovních míst je však nedostatek. Zaměstnavatelé tyto osoby odmítají zaměstnávat vzhledem k možnosti časté absence z důvodu péče o dítě v nemoci. Tito uchazeči se stávají nezaměstnatelnými a dlouhodobě zůstávají v evidenci úřadu práce, a to často i přes dosaženou vyšší kvalifikaci. Ve snaze získat zaměstnání za každou cenu, mnohdy uchazeči, resp. uchazečky této skupiny přijímají zaměstnání, které jim vyhovuje jako pečujícím osobám, nikoliv však jako lidem s určitými předpoklady pro výkon náročné práce. Proto zaměstnání po určité době opouštějí a vrací se zpět do evidence.
U žen po návratu z mateřské a další mateřské dovolené je problém o to tíživější, že jejich sebedůvěra je obvykle ještě menší a několikaletá absence na trhu práce je více znevýhodňuje (ztráta profesních znalostí a pracovních zkušeností).“

Poznámka

Práce obsahuje grafy. Čistý text práce dosahuje cca 6 stran. Práce byla napsána pro Masarykovu univerzitu v Brně, Právnickou fakultu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3228
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse