Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika nezaměstnaných absolventů ve městě Brně a problém jejich uplatnění na otevřeném trhu práce

Problematika nezaměstnaných absolventů ve městě Brně a problém jejich uplatnění na otevřeném trhu práce


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou nezaměstnaných absolventů v městě Brně. Charakterizuje problém jejich uplatnění na otevřeném trhu práce a v praxi. Nejprve definuje potřeby, poté se věnuje analýze příčin. Popisuje cílovou populaci a prostředí služeb. V závěru posuzuje potřebnost absolventů, a uvádí doporučení pro intervenci.

Obsah

1.
Identifikace uživatele a zadavatele analýzy potřeb
2.
Definice problému a potřeb
2.1.
Definice problému
2.2.
Definice potřeb
2.3.Analýza příčin problému
3.
Popis cílové populace a prostředí služeb
3.1.
Charakteristika absolventů
3.2.
Míry nezaměstnanosti absolventů škol podle stupně dosaženého vzdělání a skupin oborů KKVOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání)
3.3.
Popis současných poskytovaných služeb
3.4.
Důsledky nezaměstnanosti absolventů
3.5.
Dělení potřeb
4.
Posouzení potřebnosti a doporučení pro intervenci

Úryvek

"Při řešení problému nezaměstnanosti absolventů škol je tedy třeba položit si otázku, do jaké míry jde:
• o osobní selhání mladých lidí, kteří přechází ze vzdělávací soustavy na trh práce;
• o určitou systémovou chybu, jakou je nesoulad nabídky vzdělávacích institucí s požadavky trhu práce;
• nebo o součást nového životního stylu, kdy jsou mladí lidé z různých důvodů podporováni svými blízkými (většinou rodiči, prarodiči) v setrvání v nezaměstnanosti.
Při tvorbě účelových lokálních programů je pak nutné reagovat právě na identifikované příčiny a vhodně koncipovaným opatřením pomoci motivovaným uchazečům o zaměstnaní odstranit jejich handicapy a bariéry, které jim brání v aktivním zapojení se na pracovní trh.

Na základě průzkumu služeb, které úřad práce přímo vyvíjí pro potřeby absolventů, jsem zjistila, že nabídka je velmi omezená. Některých programů se absolventi mohou zúčastnit, ale nejedná se o projekty, které by byli konkrétně zaměřeny na jejich skupinu. Což znamená, že nabídka je velmi omezená a pro potřebu absolventů dosti nevyhovující a úzkého spektra. Proto dalším doporučením je rozšíření nabídky programů pro absolventy, kteří by tuto aktivitu uvítali, a byla by po ní odpovídající poptávka. Nelze proto doporučit nějaká zlepšení programů, jejich úpravu, spíše úplný vznik nových programů pro cílovou skupinu absolventů.
Dalším doporučením by mohla být i lepší informovanost absolventů o zaměstnavatelích, kteří nabízí absolventská místa a výkon praxe. Celkově by mělo jít o rozšíření služeb, které může úřad práce absolventům nabídnout, od lepší informovanosti (například přehlednější nabídka pracovních míst na internetu pro lepší orientaci na trhu práce, přímé uvedení, že jde o absolventská místa, až k doporučením, která by přímo směřovala k školám a dalším vzdělávacím institucím. Tato doporučení by měla vycházet z výše uvedených důvodů, proč jsou mladí absolventi nezaměstnáni - celkově podpořit jejich praktické dovednosti, potřebu dalšího vzdělání apod. Celkově nezaměstnanost klesá, přesto by bylo vhodné rozšířit nabídku služeb a podpořit další snižování nezaměstnanosti.
Neprofesionální chování pracovníků úřadů práce a nedostatečná kvalifikace se jako důvod špatně zaměstnanosti absolventů se neprokázalo."

Poznámka

Práce obsahuje schéma, graf a tabulky. Čistého textu v práci je cca 12,5 strany.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.mopo-cz.eu/stranky/nezamestnani-absolventi-skol-na-ceskem-pracovnim-trhu, portal.mpsv.cz/sz/local/bo_info/bo_trhprace/bo_krajzpravy/2bk_2003.doc, www.uiv.cz/soubor/2320.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15466
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse