Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Problematika parodontitis - absolventská práce

Problematika parodontitis - absolventská práce

Kategorie: Medicína

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Absolventská práce zaměřená na problematiku parodontitis postihuje příčiny, projevy, průběh a léčebná a preventivní opatření tohoto onemocnění. Jejím cílem je rovněž zjistit informovanost mladé populace o parodontitidě a možnostech její prevence, a to formou dotazníkového šetření studentů vyšší odborné školy zdravotnické i všeobecného gymnázia. Autorka zde stanovuje hypotézy, seznamuje se zněním dotazníku a analyzuje výsledky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Anatomie parodontu
2.1.
Charakteristika parodontu
2.2.
Stavba parodontu
2.2.1.
Gingiva
2.2.2.
Gingivodentální spojení (attachment)
2.2.3.
Periodoncium
2.2.4.
Zubní cement
2.2.5.
Alveolární kost
3.
Příčiny parodontopatií
3.1.
Zubní mikrobiální povlak (plak)
3.2.
Zubní kámen
3.3.
Zubní anomálie
3.4.
Zubní kaz
3.5.
Dýchání ústy
3.6.
Nekvalitní protetické práce
3.7.
Kouření
3.8.
Ostatní
4.
Vyšetření chrupu postiženého parodontopatiemi
4.1.
Stav gingivy
4.2.
Ztráta úponu (attachmentu)
4.3.
Pohyblivost zubů
4.4.
Foetor ex ore
4.5.
Rentgenové snímky
5.
Onemocnění parodontu
5.1.
Gingivitis
5.1.1.
Akutní gingivitidy
5.1.1.1.
Gingivitis acuta simplex
5.1.1.2.
Gingivitis catarrhalis acuta
5.1.1.3.
Gingivitis acuta vesiculosa
5.1.1.4.
Gingivitis acuta pseudomembranosa
5.1.1.5.
Gingivitis acuta ulcerosa
5.1.2.
Chronické gingivitidy
5.2.
Parodontitis
5.2.1.
Projevy parodontitis
5.2.2.
Průběh parodontitis
5.2.3.
Prepubertální parodontitida
5.2.4.
Lokalizovaná juvenilní parodontitida
5.2.5.
Rychle progredující parodontitida
5.2.6.
Pomalu progredující parodontitida
5.3.
Parodontosis
5.4.
Další typy onemocnění parodontu
5.4.1.
Onemocnění parodontu jako přídavné onemocnění jiných chorob
5.4.1.1.
Metabolická onemocnění
5.4.1.2.
Hematologická onemocnění
5.4.1.3.
Virová onemocnění
5.4.1.4.
Dědičné choroby
5.4.2.
Hyperplastické formy
5.4.3.
Traumatické formy
5.4.4.
Ústup tkání
5.4.4.1.
Gingivální recesy
5.4.4.2.
Atrofie alveolu
5.4.5.
Periimplantátová onemocnění
6.
Terapie
6.1.
Terapie gingivitid
6.2.
Terapie parodontitis
6.2.1.
Iniciální terapie
6.2.2.
Chirurgická terapie
6.2.2.1.
Gingivektomie
6.2.2.2.
Lalokové operace s plně mobilizovaným lalokem
6.2.2.3.
Lalokové operace s částečně mobilizovaným lalokem
6.2.2.4.
Speciální chirurgické zákroky
6.2.2.5.
Mukogingivální chirurgie
6.2.3.
Podpůrná či udržovací léčba
6.2.4.
Medikamentózní léčba parodontitis
6.3.
Terapie parodontosis
7.
Medikace
7.1.
Lokálně užívané léky
7.2.
Systémově užívané léky
8.
Prevence
9.
Výskyt parodontopatií
10.
Dotazníkové šetření
10.1.
Hypotéza
10.2.
Vzorový dotazník
10.3.
Výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretace
11.
Závěr

Úryvek

"2 Anatomie parodontu
2.1 Charakteristika parodontu
Parodont je soubor tkání obklopujících zub. Jeho funkcí je zakotvení zubu v kosti, oddělení prostředí dutiny ústní od kořene zubu a ochrana zubu (tlumení žvýkacích sil, obrana před vnějšími vlivy). Při ztrátě zubu parodont svou funkci ztrácí.

2.2 Stavba parodontu
2.2.1 Gingiva
Gingiva je část sliznice dutiny ústní vázaná na zub. Sliznici rozdělujeme na sliznici hřbetu jazyka, sliznici patra a gingivu. Gingiva pokrývá část alveolárního výběžku a část povrchu zubu, v dolní čelisti a ve vestibulární oblasti horní čelisti přechází gingiva ve vystýlající sliznici. Přechod gingivy ve sliznici se označuje jako mukogingivální linie. Gingiva je na povrchu tvořena dlaždicovitým rohovějícím epitelem, je neposunlivá proti podkladu a rozděluje se na volnou, připojenou a interdentální (papila).
Volná gingiva představuje úzký lem na vestibulární a orální straně zubu v oblasti krčku, který zasahuje k úrovni dna dásňového fyziologického žlábku. Probíhá girlandovitě 0,8 – 2,5 mm podél cementosklovinné hranice zubů a v mezizubních prostorech vybíhá v mezizubní papily (papilla interdentalis). Má světle růžovou barvu a pevně naléhá k zubnímu povrchu, avšak je možné ji mechanicky odklopit.
Hranice mezi volnou a připojenou gingivou neboli tzv. paramarginální rýha leží zároveň s cementosklovinnou hranicí.
Připojená gingiva je široká 1,9 mm, je pevně připojena ke kosti a zubnímu cementu. Je tmavě červená a nepohyblivá vůči podkladu. Nedostatečná šíře připojené gingivy či její úplné chybění se označuje jako mělké vestibulum.
Fyziologický dásňový žlábek (sulcus gingivalis) je úzký prostor mezi krčkem zubu a volnou gingivou, hluboký 0,3 – 2 mm. Větší prohloubení tohoto žlábku se již označuje jako dásňový či parodontální chobot, kdy jde o patologický stav. V tom případě dochází v sulku ke zvýšené tvorbě sulkulární tekutiny, která díky přítomným imunitním buňkám působí antimikrobiálně.

2.2.2 Gingivodentální spojení (attachment)
Gingivodentální spojení se nachází na úrovni cementosklovinné hranice, kde dlaždicovitý epitel volné gingivy přechází v tzv. spojovací či těsnící epitel, jehož funkcí je spojení gingivy s povrchem zubu. Toto spojení je velice křehké, avšak během života se stále obnovuje díky své velké regenerační schopnosti. Attachment je široký 2mm ve směru vertikálním a 0,15mm ve směru horizontálním a přiléhá ke sklovině, dentinu a zubnímu cementu. Mezi zubními tkáněmi a spojovacím epitelem se nachází slabá proteinová vrstva, která vzniká jako produkt buněk spojovacího epitelu.

2.2.3 Periodoncium
Periodoncium neboli ozubice je bohatě prokrvená vazivová tkáň, která vyplňuje periodontální štěrbinu mezi povrchem kořene zubu a alveolární kostí a jejíž funkcí je spojení zubu a kosti čelisti. Periodoncium je tvořeno systémem periodontálních vazů, které se anatomicky dělí na vazy intraalveolární a supraalveolární. Supraalveolární vazy zajišťují pevné nasedání volné gingivy na zubní povrch. Tyto vazy mají horizontální, vertikální i šikmý průběh a dělí se dále podle míst úponu na vazy dentogingivální, dentoalveolární, alveologingivální, intrapapilární, transseptální a jiné. Intraalveolární vazy probíhají v periodontální štěrbině od stěny alveolu šikmo směrem k apexu a upínají se na povrchu zubního kořene. U hrotu kořene jsou vazy uspořádány radiálně. Periodontální štěrbina je široká asi 0, 25 cm, přičemž ve druhé třetině zubu je nejužší a u hrotu kořene nejširší. Vazivové svazky mají schopnost roztažnosti při zátěžovém podnětu na zub a jsou proto schopny tlumit např. sílu při žvýkání."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23586
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse