Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika terapie sociálních deviací

Problematika terapie sociálních deviací

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou terapie sociálních deviací. Nejdříve charakterizuje terapii, poté definuje základní pojmy. Zejména socioterapii, resocializaci, reedukaci a rehabilitaci. Uvádí formy a metody terapie. Seznamuje s bariérami při resocializaci a reedukaci. Vyjmenovává druhy psychoterapie. Věnuje se dalším druhům terapie a léčebným přístupům.

Obsah

1.
Terapie
2.
Pojmy
2.1.
Socioterapie
2.2.
Resocializace
2.3.
Reedukace
2.4.
Rehabilitace
2.5.
Sociální rehabilitace
3.
Formy terapie
4.
Metody
5.
Bariéry při resocializaci a reedukaci
6.
Psychoterapie - druhy
7.
Další terapie a léčebné přístupy
7.1.
Bioenergetická analýza
7.2.
Terapie realitou
7.3.
Pozitivní psychoterapie
7.4.
Léčba rozhovorem - poradenství
7.5.
Terapie hrou
7.6.
Krátká terapie – zaměřená na řešení

Úryvek

"Úvod

Na omezení výskytu sociálně patologických jevů či sociálně deviantního jednání můžeme použít tři postupy. Prvním z nich je zákaz a radikální řešení k zamezení jejich výskytu, jako je například v některých zemích zákaz prostituce, zákaz výroby alkoholu, zákaz výroby cigaret atd. Dalším postupem k zamezení sociálně patologických jevů je jejich předcházení, čili prevence, která je z ekonomického, etického a sociálního hlediska nejvýhodnější, ale ne vždy je úspěšná. Třetím postupem je léčení, náprava a zmírňování důsledků sociálně deviantního jednání. V této zápočtové práci se zaměříme na problematiku terapie sociálních deviací.

Terapie

Charakteristika terapie vychází z faktu, že náprava, přetváření návyků, stereotypů a modelů chování představuje složitější, náročnější a také dlouhodobější proces než vlastní utváření osobnosti při výchově. Současně jde o proces nákladnější, s relativně nízkou efektivitou. Pro jeho označení se používá řada termínů. Pojem terapie má původ v medicíně a znamená léčbu poruch a nemocí (fyziologických i psychických) prostředky biologickými (medikamenty) a psychologickými (psychoterapie). Je možné však tento termín chápat šířeji i jako „léčbu“ poruch a závad v chování a to i prostředky pedagogickými, příp. v širším sociálním kontextu (socioterapie). Terapií tedy rozumíme proces komplexní nápravy osobnosti jednající deviantně. A jejím cílem je resocializace, reedukace, rozvoj či integrace pacientovy osobnosti. K těmto pojmům se dostaneme později.
Dnes se využívá různých specifických postupů, jako je arteterapie, ergoterapie, hipoterapie, muzikoterapie apod. Nejfrekventovanější pojem psychoterapie znamená léčení duševních poruch, psychosomatických a duševních nemocí psychologickými prostředky, tj.slovem, gestem, mimikou, ale také třeba úpravou prostředí. Je jedním z účinných způsobů plánované a promyšlené pomoci.

Stále častěji se objevuje pojem socioterapie. Světová zdravotní organizace vymezuje její poslání tak, že danému jedinci je poskytována možnost, aby si vytvořil sociální kontakty příznivé pro udržení nebo znovuvytvoření přiměřeného sociálního chování. Úkolem je posílit, obnovit a udržet zájem takového člověka o reálný společenský život a reálné vztahy v něm. K tomu je zapotřebí intenzivně využívat sociálních sil v okolí dané osoby. Socioterapie je tedy chápána jako proces úpravy, pozměňování prostředí s cílem usnadnit danému jedinci adaptaci. "

Poznámka

Referát do předmětu Sociální patologie.
Tato práce čerpá ze zdroje: pdf.uhk.cz/kspas/socialni-patologie.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17351
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse