Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Problematika týrání dětí - průzkumná práce

Problematika týrání dětí - průzkumná práce

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této průzkumné práce je zjistit informovanost studentů a studentek Střední sociální školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Praze o problematice týraných a zneužívaných dětí (syndrom CAN). Teoretická část popisuje syndrom CAN, jeho formy, příznaky a projevy, včetně rizikových faktorů. Dále se věnuje terapii a prevenci CAN, i práci pediatra a dětské sestry v této oblasti. Praktická část porovnává, která ze škol má více informovaných studentů o této problematice. Jako návrh na řešení jsou zvoleny přednášky k dané problematice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Hypotézy
4.
Teoretická část - Syndrom CAN
4.1.
Historický vývoj
4.2.
Výskyt syndromu CAN
5.
Formy CAN
5.1.
Tělesné týrání
5.1.1.
Tělesní týrání aktivní povahy
5.1.2.
Tělesné týraní pasivního charakteru
5.2.
Psychické týrání
5.3.
Šikana
5.4.
Sexuální zneužívání
5.4.1.
Formy a příčiny
5.4.2.
Příznaky a projevy
5.4.3.
Syndrom přizpůsobení
5.4.4.
Diagnostika
5.5.
Zanedbané dítě
5.6.
Zvláštní formy CAN
6.
Rizikové faktory CAN
7.
Terapie syndromu CAN
8.
Prevence syndromu CAN
9.
Úloha pediatra a dětské sestry
10.
Empirická část - Metodika výzkumné části
11.
Charakteristika výzkumného vzorku
12.
Výsledky průzkumu a jejich analýza
13.
Návrh na řešení zjištěných nedostatků
14.
Závěr
15.
Resumé v českém a německém jazyce
16.
Přílohy

Úryvek

"5. FORMY CAN
Mezi formy CAN patří tělesné týrání aktivní či pasivní povahy, psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání dítěte a zvláštní formy CAN, které zahrnují systémové týrání, organizované a rituální zneužívání, sexuální turismus.

5.1 TĚLESNÉ TÝRÁNÍ

5.1.1 Tělesné týrání aktivní povahy
Jedná se nejen o vědomé tělesné ubližování dítěti, ale též nezabránění takovému zacházení s dítětem. Zahrnuje všechny nepřiměřené akty násilí na dítěti. Vedle hrubého útoku na dítě, jehož důsledkem je tělesné zranění, trvalé poškození dítěte nebo dokonce úmrtí dítěte, představuje také pravidelně užívané tělesné tresty. (6)

Formy aktivního tělesného týrání
Jedná se o nepřiměřené bití rukou (pohlavky, facky) nebo různými nástroji (vařečka, řemen), dále kopání do dítěte, údery pěstí (častý následek je poranění vnitřních orgánů), popáleniny (např. cigaretou), opaření horkou vodou, bodné rány (často způsobené nůžkami), vytrhávání vlasů atd. (10)

Důsledkem výše uvedeného mohou být tělesná poranění a postižení orgánů a funkcí :

Zavřená poranění
Jedná se o poškození tkání a orgánů tupým násilím, většinou bez porušení kůže. Tato poranění vznikají účinkem prudkého a náhle působícího úderu nebo tlaku na tělo nebo nárazem těla na tupý předmět.

• Otřesy
Mezi zavřená poranění patří otřes mozku a míchy.

• Pohmoždění
U 90% fyzicky týraných dětí se vyskytuje pohmoždění. Většinou bývá na trupu, méně často na hýždích. Vyznačuje se tečkovitými, kruhovými nebo plošnými krevními výrony, které procházejí přirozeným procesem změny barvy. Do 48 hodin od poranění je přítomný otok a červená nebo modrá barva. Krevní výrony mohou mít charakteristický tvar – otisk ruky, párové modřiny od svírání, obtisk prstenu, rákosky nebo vařečky.
Častým poraněním kůže je vytrhávání vlasů, obvykle v celých chomáčích. Zůstávají po něm většinou okrouhlé lysiny. (1)

• Poranění svalů
Poranění svalů se může projevit jako trhliny nebo jejich přerušení.

• Poranění kostí
Časté jsou zlomeniny žeber, které mohou být způsobeny tupým úderem nebo kompresí. Podezření z týrání vzniká, jestliže se jedná o mnohočetná poranění, podezřelé jsou též např. spirální zlomenina stehenní kosti u dítěte mladšího dvou let. V některých případech rodiče nepřijdou s dítětem do nemocnice vůbec, u takových dětí jsou pak patrné špatně zhojené zlomeniny. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 25 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy, schémata, grafiku a fotografie.
Tato práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy. V práci chybí čárky ve větách.
Práce se skládá ze dvou souborů ve formátu MS Word *.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18512
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse