Název Goodness Staženo

Týrání a sexuální zneužívání dětí - absolventská práce

Absolventská práce se zaměřuje na týrání a sexuální zneužívání dětí ve věkové kategorii 0-15 let. Dozvíte se o formách týrání a zneužívání, o dopadu n... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

273x

Stravování dětí s celiakií - Středoškolská odborná činnost

Celiakie je autoimunitní onemocnění, které vzniká přítomností lepku ve stravě. Jeho jedinou léčbou je celoživotní přísná bezlepková dieta, a celiak ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Medicína, Sociologie


213x

Legalizace drog - absolventská práce

Absolventská práce se věnuje legalizaci drog. Poskytuje základní informace o drogách (charakterizuje drogy, dělí je, sleduje účinky jednotlivých drog)... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

88x

Problematika týrání dětí - průzkumná práce

Cílem této průzkumné práce je zjistit informovanost studentů a studentek Střední sociální školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Praze o problemat... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

41x

Reklama kolem nás - maturitní práce

Práce se na teoretické a praktické rovině zaměřuje na reklamu a názory na ni. Po vymezení reklamy uvádí její funkce, cíle a druhy a zabývá se tvorbou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Propagace, Sociologie

14x