Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika zástavního práva

Problematika zástavního práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod do problematiky občanského práva hmotného. Rozebírané okruhy jsou práva k věcem cizím, věřitel, dlužník, a výhody zástavního práva. Jsou charakterizovány způsoby vzniku zástavního práva a jeho předmět. Práce dále uvádí nejen podzástavní právo, jeho funkce, ale také práva a povinnosti vyplývajícího ze zástavního práva, jeho zánik.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Vznik zástavního práva
3.
Funkce
4.
Typy právních vztahů
5.
Zánik zástavního práva
6.
Zástava

Úryvek

" Zástavní právo můžeme zařadit do práv k věcem cizím (obsažených v § 151 OZ a následujících). Základním účelem, smyslem existence zástavního práva je zajištění práv na plnění a povinností splnit závazek, vyplývajících ze závazkového právního vztahu (§ 488 a následující). Právu věřitele na plně-ní odpovídá povinnost dlužníka splnit závazek, a to řádně a včas. Věřitel může rovněž splnění povinnosti vynutit (za využití zákonných možností), a tak dosáhnout uspokojení své pohledávky.
Věřitel má přitom výběr z několika způsobů uspokojení své pohledávky. Z nich zvolí podle povahy konkrétního případu zřejmě ten, který povede co nejrychleji a s nejmenšími překážkami k cíli, tj. ke zpeněžení dlužníkova majetku nebo k dosažení plnění z dlužníkových pohledávek vůči jeho dlužníkům (tzv. poddlužníkům).

Právo zástavní má ve srovnání s jinými druhy zajištění práv a povinností nejednu výhodu. Zatímco ručení může ztratit na spolehlivosti v souvislosti s proměnami majetku ručitele, předvídané srážky ze mzdy (popř. jiných příjmů) se ukáží nerealizovatelnými v důsledku jejich změny, atd., zástavní právo oproti tomu představuje pro věřitele o mnoho vyšší stupeň jistoty. Proto se také zástavní právo využívá v praxi častěji než jiné způsoby zajištění práv a povinností. Zvláště to platí tam, kde má být zabezpe-čeno uspokojení pohledávky s dlouhodobou splatností.
Mezi zástavními právy zaujímá přední postavení zástavní právo k nemovitostem, označované jako hypotéka (tzv. hypotekární zástavní právo). Jde o nesporně spolehlivější prostředek uspokojení věřitele než zástavní právo k věci movité nebo k pohledávce. Je tomu tak proto, že tržní cena nemovitostí, zvláště pozemků, je vystavena mnohem menšímu cenovému kolísání než cena movitých věcí nebo solventnost poddlužníka.

II.
Ke svému vzniku potřebuje zástavní právo současnou existenci tří základních prvků; zajišťovanou pohledávku existentní, zástavu (předmět zástavního práva) a právní skutečnost, kterou zákon ke vzniku zástavního práva požaduje.
Je nutno zdůraznit, že zástavním právem lze zajistit jen pohledávku platnou a také žalovatelnou. Zajištění se vztahuje i na příslušenství pohledávky, tj. na úroky, úroky z prodlení, popř. poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním (§ 121 pdst. 3). Zajistit lze v podstatě jen peněžitou pohledávku s uvedením její výše spolu s výší úroků a úroků z prodlení.
Zástavou, mají-li jí být hmotné věci, může být jen věc, v jejímž zcizení by zástavci nic nebránilo. To znamená, že musí jít o věc zcizitelnou, v jejímž nakládání není vlastník nijak omezen. Musí jít o samostatnou věc v právním smyslu a zároveň o věc jednotlivě určenou. Zástavní právo se vztahuje nejen na zástavu samu, nýbrž i na její příslušenství a přírůstky; z plodů jen na ty, které nejsou oddělené.
Předmětem zástavního práva může být spoluvlastnický podíl k věci, neboť s ním lze rovněž nakládat. Zatížením spoluvlastnického podílu zástavním právem nejsou ve svých právech k věci (ani v předkupním právu dle § 140 OZ) nijak dotčeni ostatní spoluvlastníci."

Poznámka

Seminární práce z občanského práva hmotného.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera604
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse