Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proč je podle Aristotela člověk zoón politikon? - esej

Proč je podle Aristotela člověk zoón politikon? - esej

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje otázce, proč je podle Aristotela člověk zoón politikon. Nejprve stručně charakterizuje Aristotelův život, poté představuje jeho názory. Popisuje, jak Aristoteles pojal člověka, rozum a stát, i co považuje za ctnost a mravní žití. Zamýšlí se nad koncepcí zoón politikon. V závěru se pojednává o smyslu života a bytí obecně.

Obsah

1.
Úvod: Proč toto téma?
2.
Stať:
2.1.
Aristotelův život
2.2.
Jak pojal člověka
2.3.
Ctnost a mravní život
2.4.
Rozum
2.5.
Stát
2.6.
Koncepce zoón politikon
3.
Závěr: Hledání smyslu života

Úryvek

"Stručný životopis autora – Aristoteles (348 – 322 př. n.l.)
Aristoteles se narodil ve Stageiře na poloostrově Chalkidiki. Jeho otec byl osobním lékařem na dvoře makedonského krále Amyntase III. Aristoteles odchází ve věku 17ti let do Athén, kde navštěvuje Platónovu Akademii. Vztah k jeho učiteli byl podle všech zpráv velmi dobrý, což potvrzuje již ta skutečnost, že v Athénách zůstal 20 let. Jeho naděje, že by mohl jednou svého učitele následovat ve vedení Akademie se mu ale bohužel nesplnila. Byl žákem, který se záhy osamostatnil a který se stal Platónovi také kritikem, neboť se jejich názory začaly po čase poněkud lišit. V roce 343 př.n.l. se na výzvu makedonského krále Filippose II. stal vychovatelem syna Alexandra. Je vychovatelem vládce, kterému se začne říkat Alexandr Veliký. A to zejména pro jeho hrdinské činy dějinné velikosti. Aristoteles na makedonském trůnu strávil asi osm let. Alexandr na něj nikdy nezanevřel, protože si ho velice vážil. Po návratu do Athén se věnoval učitelské a vědecké činnosti. Založil zde po čase školu, která nesla jméno LYKEION. (Odtud pochází dnešní název LYCEUM). Stala se centrem všestranného vědeckého života, vyučovaly se zde i všechny známé druhy rostlin a zvířat. Aristoteles zde shromažďoval všechny známé ústavy, jichž bylo celkem 138. Když Alexandr zemřel, byl Aristoteles obviněn z bezbožnosti a měl se zpovídat u soudu. Odešel z Athén a o rok později v tichosti opustil svět. Největší vliv za jeho života na něj měli Demokritos a Platón.
„ Aristoteles byl přímo symbolem vrcholu řecké kulturní nadvlády, filozofem proslulým v tehdejším civilizovaném světě.“

ARISTOTELOVO DÍLO
Aristoteles napsal přes několik set spisů, které znaly učenci starověku. Byl největším myslitelem starověku a zároveň byl polyhistorikem. Usiloval o to, aby jeho učení obsahovalo veškeré vědění té doby a rozšiřovalo je. Dalo by se říci, že jsou to spisy tehdejšího vědění. Jako učitel přednášel přednášky pro malé, ale i širší okruhy posluchačů. Vedle filozofických spisů napsal práce, ve kterých se věnoval problematice politické, uměnovědné, psychologické, etické, fyziologické, biologické a další.
- Spisy o logice, souhrně zvané ORGANON (tzn. nástroj-nástroj k správnému filozofickému myšlení)
- Praktická filozofie, FYZIKA-zabývá se věděním o přírodě, o vzniku a zániku, stavbě světa, o živé přírodě; MATEMATIKA-velikost a podoby těles; PRVNÍ FILOZOFIE
- Praktická filozofie, zabývá se oblastí lidského jednání. POLITIKA-o životě v obci; ETIKA-o mravní stránce lidského jednání; STRATEGIE-postupy, metody a způsoby, jimiž řešíme problémy; RETORIKA-řečnictví
- Filozofie poietická(tvůrčí), poznáním dospívá cíle uskutečnit něco krásného. Řešení problému „první filozofie“ v dílech METAFYZIKA a O DUŠI
V díle POLITIKA najdeme první ucelenou koncepci nauky o státu a právu. Podle Aristotela by ve státě neměla moc náležet ani nejchudší, ani nejbohatší, ale střední vrstvě otrokářů. Toto dílo je vrcholem jeho sociálního myšlení. Je dodnes považováno za jedno z největších státovědných děl vůbec. Není žádnou utopií o nejlepším státě (na rozdíl od Platonovy Ústavy). Aristoteles vycházel z konkrétního pozorování společenského života. Uvažoval o celku a části. „Celek je vždycky víc než část, a proto k tomu, aby se celek zdárně rozvíjel, je zapotřebí starat se i o rozvoj všech jeho částí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15956
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse