Proces hominizace


Kategorie: Biologie, Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje heslovité informace o jednotlivých etapách procesu polidštění. Vypisuje nejprve obecné znaky homizace a poté se věnuje jejím vývojovým stádiím od ramapitéka po dnešního člověka. Udává přibližné období prvního výskytu, výšku, způsob pohybu a obživy předchůdců člověka a zmiňuje také význačné znaky jednotlivých etap.

Obsah

1.
Hominizace
2.
Ramapiték
3.
Australopiték
4.
Homo habilis
5.
Homo erectus
6.
Homo sapiens
7.
Homo sapiens sapiens

Úryvek

"- HOMINIZACE

- polidšťování
- Charles Darwin
- Znaky: - napřimování postavy
- vzrůst postavy
- mění se funkce horních i dolních končetin
- dolní: od lezení k chůzi, formování, vytváření klenby
- horní: přizpůsobení k uchopování předmětů a k práci
- zvětšování mozkovny, mění se obličejová část: klenutí čela, mizí nadočnicové oblouky, tvarování nosu, mizí tlamovité vzezření, mizí ochlupení

- RAMAPITÉK
- 10. mil. let př. n. l. (Indie, Afrika)
- výška asi 1 metr
- žil v tlupách
- pohyboval se po čtyřech, na krátké vzdálenosti po dvou, klátivými pohyby
- živili se lesními plody

- AUSTRALOPITÉK
- 5. mil. let př. n. l. (V., J. Afrika)
- výška 120 cm
- pohyboval se po dvou klátivými pohyby
- živil se i masem
- používal nástroje, které sám našel (klacky, kameny)

- HOMO HABILIS (člověk zručný)
- 3. mil. let př. n. l. (Afrika)
- výška 120 cm
- žil v tlupách
- živil se masem
- vzpřímený, chodil po dvou, už ne klátivá chůze- měl vyvinutou klenbu chodidla
- vědomá výroba kamenných nástrojů

- HOMO ERECTUS (člověk vzpřímený)
- Pithecanthropus- opočlověk
- 2. mil. let př. n. l. (Jáva, Heidelberg, Peking)
- výška 160 cm
- vzpřímený
- výroba nástrojů (kamenné, dřevěné, kostěné)
- žil a lovil v tlupách
- domlouval se zvuky a posunky
- užívá oheň jako zdroj tepla, uměl ho použít, ale neuměl ho rozdělat
- žil v jeskyních

- HOMO SAPIENS (člověk rozumný)
- 400 tis. let př. n. l. (Afrika, Asie, Evropa)
- pračlověk
- podobný dnešnímu člověku
- výr. nástrojů (pěstní klíny, škrabadla, hroty, oštěpy)
- předchůdce neandrtálského člověka, který žil v Evropě v době ledové (Neanderovo údolí v Německu)
- dožívali se průměrně 25- 30, max. 50 let

- HOMO SAPIENS SAPIENS (člověk současný)
- 40. tis. let př. n. l. (J. Francie, Cro Magnon => Kromaňonský)
- výška 160- 180 cm
- atletická postava
- lovec
- magické lovecké kruhy
- vyráběli figurky zvířat
- nástěnné malby"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Počátky jednotlivých stádií jsou zvýrazněny barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e9a96cb71bd8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Proces_hominizace.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse