Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proces plánování a kontrolování v manažerské práci - slovensky

Proces plánování a kontrolování v manažerské práci - slovensky

Kategorie: Management, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaobírá dvěma činnostmi (procesy) v manažerské práci. Jednak plánováním a procesem kontrolování. Nejprve se vysvětluje důležitost plánování v manažerském životě, poté následuje pasáž věnovaná kontrole stanoveného plánu v procesu jeho realizace. Jedná se o obsáhlou práci.

Obsah

Úvod
1
Funkce plánování
1.1
Podstata plánovaní
1.2
Druhy plánovaní a plánů podle časového trvání
1.3
Druhy plánovaní a plánů podle objektů řízení
1.4
Zásady efektivního plánování
1.5
Bariéry plánovaní
2
Funkce kontroly
2.1
Podstata a obsah kontroly
2.2
Klasifikace kontroly
2.3
Fáze kontrolního procesu
2.4
Orientace a předmet kontroly
2.5
Zásady efektivní kontroly
3.
Závěr
4.
Seznam bibliografických odkazů

Úryvek

"2.2 Klasifikácia kontroly
Sú rôzne spôsoby klasifikácie kontroly, ktoré sa opierajú o rozličné hľadiská jej skúmania a členenia. Medzi významné hľadiská a druhy klasifikácie kontroly patria:
1. „Podľa pôvodu kontrolujúcich prvkov a ich vzťahov ku kontrolovanej organizácii sa rozlišuje kontrola
a) vnútorná
b) vonkajšia“ (Sedlák, 1997)
O vnútornú kontrolu ide vtedy, keď kontrolované a kontrolujúce prvky patria k rovnakému systému. Interné kontroly zabezpečujú pracovníci organizácie, a to buď priamo vedúci ako súčasť riadiacej práce, alebo nimi poverení pracovníci.
Vonkajšiu kontrolu uskutočňujú osoby pôsobiace mimo systému, napríklad mimo podniku, ktorým nie sú kontrolované objekty organizačne podriadené a ktoré kontrolujú niektoré ich stránky či činnosti.
2. „Podľa úrovne riadenia môže by v organizáciach kontrola
a) na vrcholnej úrovni riadenia
b) na nižších úrovniach riadenia“ (Sedlák, 1997)
Na vrcholnej úrovni riadenia napr. podniku je to predovšetkým kontrola plnenia strategických procesov, ktorá sa zameriava na celkové výsledky jeho hospodárenia.
Kontrola na nižších stupňoch riadenia podniku má zvyčajne charakter operatívnej kontroly. Dôraz sa kladie na vybrané čiastkové oblasti jeho činnosti.
3. „Podľa šírky kontrolovaných objektov sa kontrola člení na
a) všeobecnú
b) špecifickú kontrolu“ (Sedlák, 1997)
Všeobecná kontrola sa týka všetkých stránok činnosti kontrolovaných objektov, napríklad podniku alebo jeho organizačných jednotiek, kým špeciálna len niektorej stránky.
4. „Podľa štádia činnosti kontrolovaného objektu sa kontrola člení (obr.22) na
a) predbežnú
b) priebežnú
c) konečnú, výstupnú“ (Sedlák, 1997)

Predbežná kontrola sa uskutočňuje predtým, než sa príjme konečné rozhodnutie o úlohe, resp. než začne prebiehať vlastná činnosť, s cieľom predísť nesprávnym alebo neodôvodneným rozhodnutiam či činnostiam.
Priebežná kontrola sa vykonáva v priebehu realizácie prijatých rozhodtnutí, čiže počas vykonávania činnosti, keď sa ešte nedosiahli vytýčené výsledky. Jej poslaním je včas odhaliť nedostatky a odchýlky, ktoré bránia splneniu rozhodnutí v plnom rozsahu a v stanovenom čase a zabezpečiť dosiahnutie žiadúceho výkonu.
Konečná kontrola sa uskutočňuje po ukončení príslušnej aktivity. Ňou sa preveruje to, ako sa zámery splnili, aké odchýlky vznikli, aké boli ich príčiny, kto ich zavinil a nakoľko boli rozhodnutia odôvodnené."

Poznámka

PRáce obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8568
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse