Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Procesní právo: pojem mediace a probace - 13/21

Procesní právo: pojem mediace a probace - 13/21


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá probační mediační službou. Uvádí definici pojmů probace a mediace. Stručně popisuje obsah dohledu a povinnosti pachatele, i práva probačního úředníka. Předchozí část naleznete zde Procesní právo: odvolání - 12/21, následující Procesní právo: zajištění obviněného a opatření věcí důležitých pro trestní řízení - 14/21.

Obsah

1.
Probační a mediační služba
1.1.
Probace
1.2.
Obsah dohledu
1.2.1.
Povinnosti pachatele
1.2.2.
Oprávnění probačního úředníka
1.3.
Mediace
1.4.
Probace a mediace

Úryvek

"PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

- novým subjektem trestního řízení se s účinností od 1.1.2001 stala Probační a mediační služba zřízena zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační službě a mediační sužbě, resp. úředník Probační a mediační služby
- probační a mediační služba provádí v rozsahu stanoveném trestním zákonem, trestním řádem, zákonem o Probační a mediační službě úkoly probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení
- činnost Probační a mediační služby, jejíž úkoly ve vztahu k soudům, SZ a Policii ČR zajišťují její střediska působící v sídlech okresních soudů

 důležité pro alternativní tresty k NTOS

PROBACE = institucionalizovaný dohled nad chováním pachatele TČ, spojený s urč. prvky pomoci, usnadňující resocializaci pachatele – kombinace: aspekt penologický (trest a omezení) a sociální (dohled a pomoc)

 V ŠIRŠÍM SMYSLU : systém výchovných opatření, pomoci a služeb při zajišťování probačního dohledu a alternativních trest. sankcí

 V UŽŠÍM SMYSLU : alternativní trestní sankce, jejímiž atributy jsou:
• pachatel zůstává na svobodě
• je uznán vinným - trest se odloží + stanoví se podmínky chování pachatele na určitou dobu, pokud je nedodrží – může vést k trestu
• dohled – profesionální na plnění omezení a opatření

 Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným či odsouzeným, kontrola dodržování podmínek a chování, kontrola jiných trestů než NTOS, pomoc obviněnému

OBSAH DOHLEDU § 26 a TŘ – pravidelný osobní kontakt pachatele s probačním úředníkem, kontrola dodržování podmínek"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49fd64564734a.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Pojem_probace_a_mediace.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse