Název Goodness Staženo

Teorie práva

Právo jako pojem, fenomen práva - právní vědomí, systém právní vědy, systém práva (podle metody právní úpravy, podle předmětu právní úpravy, podle úče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

766x

Obchodní právo

Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku - vztah občanského a obchodního práva, obchodně právní pojmy, systém obchodn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

657x

Trestný čin

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

608x

Správní právo - otázky

Obsahuje vypracované zkouškové okruhy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

521x

Ústavní právo a státověda

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

501x

Dědické a občanské právo - tahák

Jedná se o zpracovaný tahák z oblasti občanského práva se zaměřením na právo dědické. Hlavní důraz je kladen jak na vysvětlení pojmů, tak i vztahy mez... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

440x

Evropské právo

Zakládací smlouvy Evropských společenství - Smlouva o EU, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Athénská smlouva - obsah, zhodnocení. Pojem pilíře E... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

357x

Pachatel trestného činu a subjekt skutkové podstaty trestného činu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

321x

Občanské právo - otázky ke zkoušce

Jedná se o zpracované otázky ke zkoušce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

321x

Trestní právo

Trestní činy proti republice - trestné činy proti základům republiky, trestné činy proti bezpečnosti republiky, trestné činy proti obraně vlasti. Tres... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

313x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]