Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Procesní řízení a optimalizace procesů

Procesní řízení a optimalizace procesů

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem semestrální práce z předmětu Podnikové informační systémy je představit činnost firmy TOP Processing, s. r. o., která se zabývá procesním řízením a optimalizací procesů. Zároveň je řešen problém optimalizace procesů probíhajících při montáži hasičského auta, a to od objednávky po předání zboží zákazníkovi. Po nastínění metodiky práce jsou objasněny koncepty přidané hodnoty a procesní mapy a ve vlastní praktické části je v obecné rovině popsán postup optimalizace procesů a krátce charakterizováno navržené řešení optimalizace procesů spjatých s výrobou hasičského auta.

Obsah

1.
Úvod a cíl
2.
Metodika práce
3.
Teoretická část
3.1.
Procesní mapa
3.2.
Přidaná hodnota
4.
Praktická část
4.1.
Popis činností společnosti
4.2.
Procesní mapa
4.3.
Časový harmonogram
4.4.
Model
5.
Zhodnocení
6.
Závěr

Úryvek

"Metodika práce
Při tvorbě procesní mapy jsme postupovali rozdělením všech procesů na dílčí části – zákazník, zákaznické centrum, nákup/montáž, expedice/kontrola. Tyto jednotlivé celky jsme si rozdělili na další procesy. Procesy jsme optimalizovali podle posloupnosti, jak probíhají časově za sebou jednotlivé události. V rámci zjednodušení probíhajících procesů jsme model navrhli tak, aby obsahoval co nejméně procesů a nedocházelo ke zbytečným prostojům. Mezi jednotlivé celky byly zařazeny i průběžné kontroly mezi operacemi, aby nedocházelo k nedorozuměním, nebo zdržování toku informací. Výsledky těchto kontrol se ukládají do informačního systému, kde se z nich tvoří statistika a tím pádem nás upozorňuje na kritická místa, kde dochází k duplicitě probíhajících procesů, nebo neefektivitě.

Společnost dokážeme podpořit naším naprosto přesným nastavením průběhu procesů a ideálním, na míru vytvořeným informačním systémem, čímž docílíme co nejrychlejšího a nejlevnějšího řízení procesů. Tím i finálních cílů dané firmy. Díky naší firmě dochází k minimálním finančním a časovým ztrátám, které vznikají při nevhodném optimalizaci procesů.

Teoretická část

Procesní mapa
„Procesní mapy jsou vhodným nástrojem pro pochopení procesů různě orientovanými skupinami osob. Díky tomu tvoří spojení mezi lidmi, kteří proces navrhují a těmi, kdo ho zavádějí.“ (přednáška předmětu Business Process Management na FI MU č. 4, 2011, s. 6). Procesní mapa slouží k zobrazení vstupně-výstupních vztahů, aktivit a dalších prvků procesu. Graficky znázorňuje aktivity a další kroky k přeměně vstupů na výstupy. Pomocí procesních map lze identifikovat kritická rozhraní, aplikovat některé kalkulační metody, identifikovat chyby a úzká místa podniku a definovat možnosti procesních simulací.


VONDRÁK, I. Metody byznys modelování : pro kombinované a distanční studium. [online].
Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. [cit.2012-05-2]. Dostupný z WWW: .

FIALA, J.; MINISTR, J. Průvodce analýzou a modelováním procesů. 1. vyd. Ostrava : VŠB –
Technická univerzita, 2003. 109 s. ISBN 80-248-0500-6."

Poznámka

Součástí práce je graf a ilustrace o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24027
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse