Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Produkty elktronického bankovnictví Komerční banky, a.s.

Produkty elktronického bankovnictví Komerční banky, a.s.

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je porovnat základní produkty elektronického bankovnictví na českém trhu se zaměřením na produkty a služby elektronického bankovnictví nabízené Komerční bankou, a. s. Ve finální části této práce je provedeno srovnání telefonního a elektronického bankovnictví Komerční banky, a. s. s vybranými bankami.

Obsah

Úvod
1
Organizace a nástroje platebního styku
1.1
Vymezení platebního styku
1.2
Členění platebního styku
1.3
Hotovostní platební styk
1.4
Bezhotovostní platební styk
1.5
Elektronický platební styk
2
Vymezení elektronického bankovnictví
2.1
Strategie přímé banky
2.2
Rozdělení elektronického bankovnictví
2.2.1
Telefonní bankovnictví (Phonebaking)
2.2.2
Mobilní bankovnictví
2.2.3
Homebanking
2.2.4
Internetové bankovnictví
3
Produkty elektronického bankovnictví v Komerční bance
3.1
Komerční banka, a. s.
3.2
Produkty telefonního bankovnictví Komerční banky
3.2.1
Hlasový informační systém
3.2.2
Expresní linka KB
3.3
Produkty PC bankovnictví Komerční banky
3.3.1
Profibanka
3.4
Produkty internetového bankovnictví Komerční banky
3.4.1
Mojebanka
3.4.2
Přímý kanál
3.4.3
Garantovaná platba
4
Srovnání telefonního a internetového bankovnictví Komerční banky s vybranými bankami
4.1
Telefonní bankovnictví
4.2
Internetové bankovnictví
4.3
Srovnání bank podle zvoleného typu zabezpečení
4.4
Srovnání bank podle nabídky netradičních služeb ve spojení s běžným účtem prostřednictvím přímého bankovnictví
Závěr
Seznam použité literatury a ostatních zdrojů
Seznam příloh

Úryvek

"2.2.4 Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví představuje v podstatě obdobu homebankingu, avšak s jedním velkým rozdílem. Přístup do banky k účtu je realizován nikoliv pouze přes konkrétní počítač, na kterém je nainstalován bankou poskytnutý software, ale prostřednictvím jakéhokoli počítače na světě, který je připojen k Internetu.
K používání internetového bankovnictví není tedy nutná instalace žádného speciálního programu. Jedinými podmínkami jsou minimální konfigurace počítače, minimální přenosová rychlost a připojení k síti.
Využívání celosvětové počítačové sítě ke komunikaci s bankou má největší výhodu v nízkých nákladech na transakce a příjemnosti ovládání pro klienta. Naproti tomu stojí velice často a oprávněně diskutovaná otázka bezpečnosti.

Služby a produkty internetového bankovnictví je možno dělit na dvě skupiny. Tu první tvoří takzvané základní služby poskytované bankou, což je např. zjišťování stavu účtu, převádění prostředků na jiné účty, či provádění plateb. Dále lze získat informace např. o kurzech měn, či úrokových sazbách.
Druhou skupinu tvoří služby vyplývající z toho, že se banky spojí s dalšími společnostmi, které poskytují například hypotéky, umožňují investice do cenných papírů atd. Tyto „služby navíc“ představují důležitou konkurenční výhodu pro banky poskytující elektronické bankovnictví, protože nabízejí zákazníkovi konglomerát služeb dostupný z jednoho místa.

Druhy internetového bankovnictví
Internetové bankovnictví můžeme dělit dle různých hledisek, například dle komfortu uživatele, velikosti rizika či toho, kdo zajišťuje informační technologie.

Dělení z hlediska uživatelského komfortu:
Internetové bankovnictví neplnohodnotné – je vázané na konkrétní počítač. Klient si musí na svůj počítač nainstalovat speciální bezpečností software. Pro zajištění bezpečnosti jsou užívány digitální certifikáty a digitální podpisy, které tento speciální software generuje při komunikaci klienta a banky.

Internetové bankovnictví plnohodnotné – přístupné z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Klient a banka musí mít k dispozici zařízení k zajištění vzájemné autentizace obou stran. Na počítači klienta není nainstalován žádný speciální software.

Dělení z hlediska rizika
Internetové bankovnictví informační – jedná se o základní úroveň internetového bankovnictví. Obyčejně má banka informace o svých produktech a službách na autonomním serveru. Riziko je relativně nízké, protože informační systémy obvykle nemají spojení mezi serverem a vnitřní sítí banky.

Internetové bankovnictví komunikativní – tento typ internetového bankovnictví dovoluje určitou interakci mezi bankovními systémy a zákazníkem. Interakce může být omezená na elektronickou poštu, zjišťování stavu účtu, žádosti o půjčku či aktualizace některých údajů (změna adresy, jména). Riziko je tu vyšší, protože servery mohou mít spojení s bankovní vnitřní sítí.

Internetové bankovnictví transakční – tato úroveň dovoluje zákazníkům provádět transakce. Z důvodů existence spojení mezi serverem a interní sítí banky je tu nejvyšší riziko, vyžadující nejpřísnější kontrolu. Zákazník má přístup k účtům, může provádět platby, převádět prostředky atd.

Dělení na základě toho, kdo zajišťuje informační technologie
Vnitropodnikové (in-house) internetové bankovnictví – větší banky se silným kapitálem se mohou rozhodnout nakoupit hardware a operační systémy a vyvinout nezbytný aplikační software samy. To jim umožní vysokou flexibilitu v přizpůsobování produktů potřebám uživatelů.
Outsourcing – banky se mohou rozhodnout také koupit systém „na klíč“ od obchodníka. Ten obyčejně obstará hardware, operační systémy a aplikační software, umožňující poskytovat vybrané produkty a služby. Obchodník též odpovídá za údržbu a opravy.

Zabezpečení internetového bankovnictví
Otázka bezpečnosti je velice důležitá u všech druhů elektronického bankovnictví, ale speciálně u internetového bankovnictví je to obzvlášť důležitý aspekt fungování tohoto produktu.
Bezpečnostní politika bank musí být zaměřena na tři důležité oblasti – bezpečnou komunikaci s klientem, zabránění průnikům dovnitř banky přes Internet a zabezpečení zneužití zevnitř banky.

Bezpečná komunikace s klientem
Pro její zajištění je nezbytné soustředit se především na tyto problémy:
 Důvěrnost zpráv – znamená to, že si zprávu přečte pouze její adresát. Řeší se pomocí šifrování.
 Autentizace protistrany – zaručí nám, že komunikujeme skutečně s tím, s kým si myslíme. Řeší se šifrováním a pomocí elektronického klíče.
 Prokazatelnost původu zprávy – schopnost prokázat klientovi, či bance, že poslala určitou zprávu. Řeší se pomocí digitálního podpisu a certifikace dat elektronickým klíčem."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9697
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse