Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proexportní politika České republiky

Proexportní politika České republiky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce nastiňuje současný směr proexportní politiky České republiky. Zabývá se podporou exportu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Poté popisuje produkty České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Charakterizuje také další formy pomoci českým podnikatelským subjektům.

Obsah

1.
Podpora vývozu v ČR
2.
Historie
3.
Hlavní instituce a nástroje usnadňující vývoz
3.1
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3.2
Česká exportní banka
3.3
Exportní garanční a pojišťovací společnost
3.4
Česká agentura na podporu obchodu
3.5
Česká rada na podporu exportu
3.6
Česká agentura pro podporu podnikání a investic

Úryvek

"2. Historie
K řešení celé oblasti státní podpory exportu došlo až v roce 1995, kdy byl přijat Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Dalším krokem bylo přijetí koncepce proexportní politiky v roce 1997. Jejími hlavními principy jsou :
1. Dodržování mezinárodních závazků ČR
2. Princip liberalizace zahraničního obchodu
3. Princip respektování volné soutěže
4. Princip nediskriminace, transparentnosti a právní jistoty
5. Princip kontinuity proexportních aktivit vlády

„V devadesátých letech také došlo k reorganizaci ústředních orgánů státní správy a byly vytvářeny legislativní podmínky pro vznik a činnost státních i nestátních organizací, jejichž aktivity ve větší či menší míře s podporou vývozu souvisejí. V té době tedy vznikají EGAP, ČEB a CzechTrade. Jejich činnost však byla nějakým způsobem vymezena až přijetím již zmíněného zákona.
Roku 1999 byl vládou přijat dokument Proexportní politika. Tento dokument definuje, vymezuje a zakládá hlavní principy českého modelu státní podpory exportu. Říká, že státní proexportní politika má charakter nepřímé podpory, má zachovávat klima volné hospodářské soutěže, má být v souladu s mezinárodními závazky, které byly přijaty a respektuje pravidlo rovného přístupu. Vykonavatelem státní proexportní politiky jsou orgány státní správy a organizace, které stát za tímto účelem zřídil a jsou nějakým způsobem napojeny na státní rozpočet. Součástí proexportní politiky potom jsou takové nástroje a opatření, které mají přímý vztah k exportním procesům.
Z kompetenčního zákona nadále vyplývá, že řídící roli ve smyslu organizačně koordinačním zastává MPO.
V tomto modelu státní podpory exportu definujeme 5 základních oblastí:
1. Odstraňování tarifních a netarifních bariér vývozu, zahraničně obchodní strategie, koordinace státní proexportní politiky
2. Financování a pojišťování vývozu se státní podporou, adresná rozvojová pomoc
3. Informatika, poradenství, asistence a odborné vzdělávání
4. Propagace a prezentace českých produktů a subjektů v zahraničí
5. Doplňková či časově omezená proexportní opatření

Tyto principy zůstaly zachovány i pro následující období 2003-2006 a pro následující období byly tyto oblasti rozšířeny ještě o podporu exportu malých a středních podniků.“ )
Exportní strategie České republiky pro období 2006–2010 reaguje na změny, ke kterým došlo po vstupu ČR do Evropské unie, na nutnost nově definovat teritoriální priority, na nové potřeby klientů a nové trendy v poskytování služeb (investice do zahraničí, vývoz služeb). Navazuje na Koncepci proexportní politiky na léta 2003–2006 a vychází ze závěrů Strategie hospodářského růstu ČR a Strategie udržitelného rozvoje ČR.
V rámci této vize byly stanoveny čtyři klíčové cíle:
1. Více příležitostí pro podnikatele ( usnadňování podmínek obchodu, teritoriální priority, budování značky ČR ve světě, působení na klíčových vztazích)
2. Poskytování profesionálních a účinných služeb ( účinná asistence pro exportéry, zvýšení vývozu služeb, rozvoj vývozních aliancí)
3. Zlepšení a rozšíření kvality služeb(zákaznické centrum, zlepšení dostupnosti informací, síť pro export)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistého textu v práci je cca 9,5 strany.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/exportni-strategie-cr/1001404/, http://www.ceb.cz/content/view/102/59/, http://www.egap.cz/pojistne-produkty/produkt-cf/strucny-popis-pojistneho-produktu-kontakty/index.php

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14839
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse